Search

 
Du er her: Seniorgruppa 

Sandar Senior - for deg med hjerte i Sandar og Vesterøya!

Vår målgruppe er personer, både jenter og gutter, i femti-årene og eldre, og som har interesse av og forståelse for det mangfold av aktiviteter som foregår i Vesterøya Idrettspark. Tidligere tilknytning til laget og idretten er ingen betingelse, og hvor er jentene?

Sandar Senior ble etablert høsten 2012 og opptatt som egen gruppe i Sandar Idrettslag i årsmøtet 2013. Egentlig er vi en fortsettelse av Sandar Idrettslags Seniorgruppe som ble etablert høsten 1984. 

Flere av stifterne her var også med på å stifte Sandar Idrettslag i 1931. Men på grunn av medlemmenes etter hvert meget høye alder, og derav også frafall, ble denne gruppen nedlagt høsten 2010. Så langt er vi 10-15 gutter som møtes til en bortimot to timers koselig samvær første onsdag i måneden kl 12.00 på Kariåsen. Kaffe og god prat er møtenes agenda.

Vi har plass til mange flere medlemmer i Sandar Senior. Som medlem der er du også medlem i Sandar Idrettslag, og en bidragsyter til vårt sterke ønske om å lage Vesterøya Idrettspark til et sosialt samlingspunkt på Vesterøya. 

Ta kontakt med gruppas leder på telefon 905 07 656, eller bare kom på Kariåsen første onsdag i måneden kl 12.00.

 


Bilde: fra julesamlingen: Vanligvis er tørr kjeks tilbehør til kaffen, men til jul måtte julemat på bordet

Og ut fra et slikt miljø ser vi for oss en knoppskyting av aktiviteter og enkle gjøremål til gode for oss selv og miljøet i Vesterøya Idrettspark.

Vi har også arrangert noen rusleturer til steder på Vesterøya hvor vi gjerne lekte og drev aktiviteter som barn og ungdommer. Når varmen kommer, blir det nok flere turer i Vesterøyas flotte natur.

 


Bilde: En gjeng besøkte fotballøkka Rappen, og tok turen opp på Kamfjordåsen

Og spesielt hyggelig var det å invitere beboerne på Framnes Eldresenter, hvorav mange er tidligere medlemmer og ledere i Sandar, til besøk på Kariåsen.


Bilder: Og de gamle kunne sine revyviser og gode historier enda