Search

 
Du er her: Regler 

Regler for Sandarcupen i håndball

Turneringen spilles etter NHF’s lover og regler. Sandarcupens regler gjelder foran disse.

KAMPREGLEMENT

Turneringen spilles etter NHFs kamp-/turneringsreglement.

Time-out reglene gjelder ikke i denne turneringen.

Klubbene plikter å gjøre dette reglementet kjent for sine spillere før reisen til arrangementstedet. De lag som ikke følger bestemmelsene i dette skriv og andre ordensbestemmelser gitt av arrangøren, kan utelukkes fra turneringen og rapport sendes Norges Håndballforbund.

All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet.

 

Protest:

Ved nedleggelse av protest må denne leveres skritlig i hovedsekretariatet innen 15 minutter etter kampslutt. Protestgebyr kr 500.- innbetales.
Før dommere og motstanderlaget forlater spillebanen må det på baksiden av kamprapport anføres at protest nedlegges. Underskrift fra dommer(e) og motstanderlag (lagleder/kaptein) må være ordnet.

NHFs bestemmelser om protester

 

Jury

Oppnevnes av arrangør.

 

Klasseinndeling

Spilleform

Lagene vil bli delt inn i puljer på 4 eller 5 lag.

 

Drakter

Ved lik draktfarge, skal det lag som står nevnt sist i kamprapporten skifte drakter. Sjekk klubbens/lagenes drakter på søkesiden. Reservedrakter/overtrekksvester besørges av lagene selv.

 

Dispensasjoner

Det gis ikke dispensasjoner på alder/kjønn i noen klasser.

 

Spilletid

 A:        Jenter            18 år                                      2 x 15 min                  2 x 15 min

 B:        Jenter            16 år                                      2 x 15 min                  2 x 15 min

 C:        Jenter            14 år                                      1 x 20 min                  1 x 20 min

 D:        Gutter            18 år                                      2 x 15 min                  2 x 15 min

 E:        Gutter            16 år                                      2 x 15 min                  2 x 15 min

 

Avkast

Lagene som står nevnt først i kampoppsettet starter med ballen på banehalvdelen til høyre for banesekretariatet.

 

Frammøte/trekking av lag

Lag som trekker seg etter 31. juli ilegges et gebyr på kr 3.000,-. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.

 

Vennligst møt frem i god tid før kampstart!

 

Resultatavgjørelser

 

Rekkefølgen innenfor hver pulje bestemmes av poengtallet; 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen på lagene slik:

  

 1. Poeng i innbyrdes kamper

   

 2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.

   

 3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper

   

 4. Målforskjell i samtlige kamper

   

 5. Flest scorede mål i samtlige kamper

   

 6. Loddtrekning.

 

Ved uavgjort kamp i sluttspill, i klassene 16-18 år spilles det slik:

 

første målet vinner inntil 5 min (dommerne foretar ballvalg), hvis resultatet fortsatt er uavgjort avgjøres kampen på 7-m-kast konkurranse (5 pers/lag).

 

Ved uavgjort kamp i sluttspill, i klassen 14 år spilles det slik:

 

Første målet vinner, inntil en vinner er kåret (dommerne foretar ballvalg).
(Ikke 7-m-kast konkurranse)

 

 SPILLEBERETTIGELSE

En spiller har ikke tillat å delta på mer enn et lag i samme klasse i turneringen.

 

PREMIERING

 • Alle A-finalelagene får pokal til odel og eie.
 • Det blir individuell premiering til finalelagenes spillere.
 • Premie til vinner finale i B-sluttspill
 • Premie til beste klubb

 

JURY

Juryen skal behandle ev protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig.

 

 

Klisterbruk i haller
Vi anmoder alle klubber om å følge regler om bruk av klister i kommunale haller.
I noen haller er der IKKE TILLATT med bruk av harpix og kvae.
Misbruk kan medføre bortvisning fra hallen.

 

HUSKELISTE FOR LEDERE

For at Sandarcupen skal bli så vellykket som mulig, er vi avhengig av at lederne selv viser eksemplarisk oppførsel og også påser at spillerne gjør det samme.

 

Vi vil spesielt minne lederne om følgende:

 

 • Alle klubber må oppgi en hovedleder, som er vår kontaktperson med klubben under turneringen.
 • Ved ankomst til Sandefjord, møter lagene opp ved anviste skoler, eller Runarhallen for øvrige lag som   ikke skal overnatte.
 • Laglederne skal levere liste med spillernes navn/nummer og fødselsdato. Listen skal leveres til sekreteriat før første kamp spilles.
 • Det er strengt forbudt å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet.