Search

 
Du er her: Forside 

RESPEKTER AVSPERRET ANLEGGSOMRÅDE

Vesterøya 04.08.16. Anleggsområde Sandarhallen er fra i dag AVSPERRET og vi ber brukere av Vesterøya Idrettspark om å RESPEKTERE OPPSATTE GJERDER OG FØLGE SKILTING!

ANLEGGSOMRÅDE AVSPERRET UT ÅRET

Det er nå behov for å sperre av anleggsområdet der Sandarhallen skal bygges. Anleggsområde vil være avsperret så lenge prosjektet pågår, dvs. ut året. 

Sandar har satt opp nærmere 20 skilter som forteller at Vesterøya Idrettspark også er et åpent anleggsområde med parkerte anleggsmaskiner, stein og grushauger som vi ikke kan stenge av uten å stoppe all bruk av idrettsparken. Vi ber foresatte om å snakke med sine barn om dette og ber alle brukere av idrettsparken om å være oppmerksomme. 

 

 

Avsperring har til hensikt å sikre trygg bruk av Vesterøya Idrettspark mens prosjekt Sandarhallen pågår, samt en trygg arbeidsplass for alle anleggsarbeidere. Videre har vi lagt til rette for alternative adkomster til Vesterøya Idrettspark, blått i kartet nedenfor. 

 

Videre er det ved adkomst i sør anlagt en ny, og permanent, trasé for lysløypa. Vi har allerede fått mange positive tilbakemeldinger på denne traseen. Vi retter en stor takk til velvillig grunneier for denne omleggingen. 

 

Rune Huseby, nestleder og ansvarlig Vesterøya Idrettspark, viser her midlertidig adkomst til lysløypa fra Vesterøya Idrettspark (vestsiden av gressbanen og anleggsområdet i bakgrunn).  

 

Bildet nedenfor viser tidligere adkomst fra vest (Husebyveien) som nå er stengt. 

 

Ny og midlertidig adkomst fra Husebyveien går gjennom bøkeskogen vest for A-banen (gressbanen). 

 

På vegne av styret i Sandar IL og entreprenører oppfordrer vi alle til å RESPEKTERE gjerder og skilting for deres egen og andres sikkerhet! Vi ønsker også å bli gjort oppmerksom på om det er brukere av Vesterøya Idrettspark som ikke respekterer dette. 

For styret i Sandar Idretslag
Helge Krossøy

 

Foto: Google maps og Sandar IL