Search

 

Foreldrekontakter / oppmann

Alle lag i Sandar håndball skal ha en foreldrekontakt. Vedkommende er bindeleddet mellom foresatte, trenerne og Sandar håndball. Det er viktig at denne personen har tilgang til mail, da det meste av informasjon foregår elektronisk.

Delaktighet

Foreldrekontakten må være en «synlig» person. Man bør derfor innimellom være på treningen til spillerne for å treffe de andre foresatte, trenerne og de aktive. På den måten får man snakket om ting som opptar laget og kan avklare eventuelle temaer som oppstår.

 

Holdninger

Det er viktig at foreldrekontakten støtter det klubben står for, oppfordrer til engasjement og er positive til dugnader mm. Særs viktig er holdninger i forbindelse med Sandarcupen som avholdes hvert år. Denne står for store deler av økonomien i Sandar og gjør at både håndballen og fotballen kan drive slik den gjør.

Oppgaver
- Lage og ajourholde spillerliste
- Videreformidle relevant informasjon som blir utsendt 
  fra Sandar
- Holde foreldre/foresatte oppdatert på aktiviteter og arrangementer i Sandar
- Administrere og informere om viktige inntektskilder 
  i Sandar
- Skaffe vakter til dugnader, kamper, kakebaking osv
- Organisere sosiale aktiviteter for å skape samhold i 
  laget, eks jul og sommeravslutning
- Melde laget på cuper mm (i samarbeid med oppmann)
- Ha ansvar for å innkalle og avholde foreldremøte ved behov

 

Litt praktisk info

Omberamming av kamper

Regionserien fra 11 år og oppover får publisert terminlister i løpet av juni. Da har man tiden frem til slutten av august hvor man kan omberamme kamper uten at dette koster noe. Omberammer man kamper etter denne perioden koster det 750 kr per kamp. Viktig at man ser på oppsettet for hele sesongen og ser at alle kampene passer. Hvert lag får en kampansvarlig - foreldrekontakt/oppmann eller trener. Denne personen vil få nødvendig opplæring fra styret.

 

Omberamme kamper trinn for trinn

Sjekke om hallen er ledig på aktuelt tidspunkt (handball.no - region sør - kamper - banedagbok - ormestadhallen - riktig dato). I tillegg må man sjekke dette opp mot kommunens registrering (kan være bortleid til andre ting), enten ved nytt system eller ved å kontakte Park og Idrett, Hilde Øvrebø Ringdal (hilde.ringdal@sandefjord.kommune.no).

 

Deretter må motstanderlag kontaktes og høre om det er ok å flytte. Info om kontaktperson skal du finne ved å klikke på lagene (i terminoppsettet) eller evt gå til hjemmesiden deres. Man trenger ikke kontakte motstanderlag dersom man flytter på klokkeslett samme dag eller legger kampen til treningstid. Da får motstander beskjed per mail fra forbundet, og de har da mulighet til å si i fra dersom dette ikke passer.

 

Deretter skal dette meldes inn i TA på Minidrett. Her må du ha tilgang. Gi beskjed til Renathe eller Thor Arne dersom du mangler tilgang her.

  • Logg inn på Minidrett.
  • Klikk på TA.
  • Klikk på omberammingssøknader.
  • Fyll inn nødvendig informasjon, ny dato, kl.slett, hall, info på kontaktperson hos motstander.

 

Arrangere seriekamper

Nøkler til hallen, kiosk og pengeskrin hentes hos kioskansvarlig. Laget får i forkant mail om dette. Viktig at en ansvarlig er på plass minst en time før kampstart, de øvrige vaktene bør også stille en time før. Stoler skal settes ut og ting skal hentes og gjøres klart. Foreldrekontakten setter opp vaktliste i forkant av kamper.

Sekretariat: to personer: tidtaker og sekretær som fører på kamprapport. Se mer info på eget skriv. Kamprapport ligger klart i kiosken. Kamprapport må sjekkes for at riktig kampnummer er påført. Dommer må signere. Se eksempel i perm.

Billett: en person som sitter ved bord ved inngangsdøren og tar inn penger fra de som skal se på. 50kr per pers, barn (opp til 16 år) gratis.

Kiosk: en eller to personer. Se mer info på eget skriv.

 

Dommerregninger

I barnehåndball og Beach må hvert lag selv legge ut for sine dommerregninger (ha med kontanter). Dette får man igjen av Sandar i etterkant. Da fyller man ut kontantutleggskjema (ligger vedlagt her) som man finner på sandaril.no. Denne sendes til okonomi@sandaril.no.

For øvrige lag betales dommer direkte av Sandar via bank.

 

Opplæring av tavle

Dette gjøres i forkant av hver sesong slik at alle foreldre kan dette, og kan sitte i sekretariatet. Det ligger med en detaljert, enkel veiledning sammen med klokka. Denne ligger også vedlagt her i permen.

 

Utstyr i ballrommet

Lagene har hvert sitt skap. I tillegg finner man baller, pumpe og annet alternativt treningsutstyr her. Husk å rydde alt tilbake etter bruk. Mere på her?

 

Fairplay

Sandar er en Fairplay klubb og skal ha en person som er Fairplayrepresentant til hver kamp. I tillegg oppfordrer vi trener, spillere og foresatte til å vise Fairplay når de representerer Sandar.

 

Info om lagskasse

Sandar dekker lagspåmelding til årlig fellescup med klubben, samt påmelding til beachserie. Hvert lag får tilført et beløp til lagskassa etter hvor mange spillere de har. Klubben kjøper inn håndballer til fellesbruk. I tillegg får man medisinkoffert med nødvendig utstyr. Utgifter til andre cuper og sosiale aktiviteter må laget selv dekke. Det samme gjelder deltakerkort på cup for trenere/voksne som overnatter med barna. Dette må laget selv dekke. Enten ved å ta fra lagskassa eller ved å fordele kostnaden på hver spiller som deltar. Dersom man lurer på noe ang lagskassa kan man ta kontakt med økonomiansvarlig i styret (se oversikt som ligger vedlagt).

 

Videreformidle info til ny foreldrekontakt

Viktig å overbringe info ved bytte av foreldrekontakt og trener.

 

Sosiale tiltak

Viktig at foreldrekontakt/trener legger opp til å skape et godt og trygt miljø både for barn og foreldre. Ting som kan gjøres er: håndball/beach kamper mellom barn og foreldre, foreldre med på cup og kamper, sosiale samlinger for barn og foreldre.