Search

 

Foreldrekontakter / oppmann

Alle lag i Sandar håndball skal ha en foreldrekontakt. Vedkommende er bindeleddet mellom foresatte, trenerne og Sandar håndball. Det er viktig at denne personen har tilgang til mail, da det meste av informasjon foregår elektronisk.

Delaktighet

Foreldrekontakten må være en «synlig» person. Man bør derfor innimellom være på treningen til spillerne for å treffe de andre foresatte, trenerne og de aktive. På den måten får man snakket om ting som opptar laget og kan avklare eventuelle temaer som oppstår.

 

Holdninger

Det er viktig at foreldrekontakten støtter det klubben står for, oppfordrer til engasjement og er positive til dugnader mm. Særs viktig er holdninger i forbindelse med Sandarcupen og Fjordcuppen som avholdes hvert år. Disse står for store deler av økonomien i Sandar og gjør at både håndballen og fotballen kan drive slik den gjør.

Oppgaver
- Lage og ajourholde spillerliste
- Videreformidle relevant informasjon som blir utsendt 
  fra Sandar
- Holde foreldre/foresatte oppdatert på aktiviteter og arrangementer i Sandar
- Administrere og informere om viktige inntektskilder 
  i Sandar
- Skaffe vakter til dugnader, kamper, kakebaking osv
- Organisere sosiale aktiviteter for å skape samhold i 
  laget, eks jul og sommeravslutning
- Melde laget på cuper mm (i samarbeid med oppmann)
- Ha ansvar for å innkalle og avholde foreldremøte ved behov

 

Litt praktisk info

Omberamming av kamper

Regionserien fra 11 år og oppover får publisert terminlister i løpet av juni. Da har man tiden frem til slutten av august hvor man kan omberamme kamper uten at dette koster noe. Omberammer man kamper etter denne perioden koster det 750 kr per kamp. Viktig at man ser på oppsettet for hele sesongen og ser at alle kampene passer. Hvert lag får en kampansvarlig - foreldrekontakt/oppmann eller trener. Denne personen vil få nødvendig opplæring fra styret.

 

Omberamme kamper trinn for trinn

Sjekke om hallen er ledig på aktuelt tidspunkt (handball.no - region sør - kamper - banedagbok - Sandarhallen - riktig dato). I tillegg må man sjekke dette opp mot oversikten til Sandarhallen (flerbrukshallen har egen folder på Sandaril.no)

 

Deretter må motstanderlag kontaktes og høre om det er ok å flytte. Info om kontaktperson skal du finne ved å klikke på lagene (i terminoppsettet) eller evt gå til hjemmesiden deres. Man trenger ikke kontakte motstanderlag dersom man flytter på klokkeslett samme dag eller legger kampen til treningstid. Da får motstander beskjed per mail fra forbundet, og de har da mulighet til å si i fra dersom dette ikke passer.

 

Deretter skal dette meldes inn i TA på Minidrett. Her må du ha tilgang. Gi beskjed til Eystein, Thomas eller Thor Arne dersom du mangler tilgang her.

  • Logg inn på Minidrett.
  • Klikk på TA.
  • Klikk på omberammingssøknader.
  • Fyll inn nødvendig informasjon, ny dato, kl.slett, hall, info på kontaktperson hos motstander.

 

Arrangere seriekamper

Hvert lag får tildelt uke hvor de har ansvar for kiosk- og billettsalg. Dette blir publisert i starten av året. Denne uken skal laget stille med bemanning til de arrangement som er den uken. Alt dette koordineres med ukesansvarlig for kiosken. Grunnbemmanning lagene må stille med er 2 i kiosk og 1 i billett ved små arr. eller 4 i kiosk og 1 i billett ved større arr. 

Hvert lag må stille med sekretariat til sine kamper. Det skal være tre personer: liveføring av kampene, samt tidtaker og sekretær som fører manuell kamprapport. Kamprapport må skrives ut, i forkant, eller skrives ut på printer som står i lager 9 inne ved garderobe 2.  Kamprapport må sjekkes for at riktig kampnummer er påført. Dommer må signere. Se eksempel i perm.

Dommerregninger

Alle dommere blir betalt vi elektronisk innsendte skjema. Ingen ting skal håndteres i hall. 

For øvrige lag betales dommer direkte av Sandar via bank.

 

Opplæring av tavle

Dette gjøres i forkant av hver sesong slik at alle foreldre kan dette, og kan sitte i sekretariatet. Det ligger med en detaljert, enkel veiledning sammen med klokka. Denne ligger også vedlagt her i permen.

 

Utstyr i lageret

Lagene har hvert sitt skap. I tillegg finner man baller, pumpe og annet alternativt treningsutstyr her. Husk å rydde alt tilbake etter bruk. Mere på her?

 

Fairplay

Sandar er en Fairplay klubb og skal ha en person som er Fairplayrepresentant til hver kamp. I tillegg oppfordrer vi trener, spillere og foresatte til å vise Fairplay når de representerer Sandar.

 

Info om lagskasse

Sandar dekker lagspåmelding til årlig fellescup med klubben, samt påmelding til beachserie. Hvert lag får tilført et beløp til lagskassa etter hvor mange spillere de har. Klubben kjøper inn håndballer til fellesbruk. I tillegg får man medisinkoffert med nødvendig utstyr. Utgifter til andre cuper og sosiale aktiviteter må laget selv dekke. Det samme gjelder deltakerkort på cup for trenere/voksne som overnatter med barna. Dette må laget selv dekke. Enten ved å ta fra lagskassa eller ved å fordele kostnaden på hver spiller som deltar. Dersom man lurer på noe ang lagskassa kan man ta kontakt med økonomiansvarlig i styret (se oversikt som ligger vedlagt).

 

Videreformidle info til ny foreldrekontakt

Viktig å overbringe info ved bytte av foreldrekontakt og trener.

 

Sosiale tiltak

Viktig at foreldrekontakt/trener legger opp til å skape et godt og trygt miljø både for barn og foreldre. Ting som kan gjøres er: håndball/beach kamper mellom barn og foreldre, foreldre med på cup og kamper, sosiale samlinger for barn og foreldre.