Search

 
Du er her: Forside 

Minner om årsmøtet torsdag 16. mars kl. 19:00 i Vesterøya Idrettspark

Vesterøya 15.02.2017: Minner om årsmøtet Sandar Idrettslag torsdag 16. mars kl 19 i vårt klubbhus i Vesterøya Idrettspark.

Årsmøtet er for både hovedlag og undergrupper. Årsmøtet er Sandars øverste organ og er følgelig årets viktigste arena for oss med hjerte i idrettslaget og Vesterøya. Vi får store ting til å skje og i årsmøtet behandler vi regnskaper, budsjett, medlemskontigent, treningsavgifter, organisasjonsplan, valg til hovedlag og undergrupper. I tillegg behandles innkomne forslag som må være meldt inn til styret senest 2 uker før årsmøtet. Status Sandarhallen blir selvsagt også en sak på årsmøtet.

Håper å se flest mulig på Kariåsen den ettermiddagen. Det blir servert snitter og tilbehør. Vel møtt!

For styret i Sandar Idrettslag
Med vennlig hilsen
Helger Krossøy
styrets leder