Search

 
Du er her: Info/tips (FAQ)  

Kort veiledning for å legge ut innhold på Sandars nettsider

Dette er en kort veiledning for legge ut innhold og bilder på Sandars nettsider via CorePublish, samt redigere egen brukerinformasjon. Utover denne artikkelen vil det bli produsert nyttig tips etterhvert som vi får erfaring på den nye versjonen.

Brukervennlig verktøy

CorePublish er et brukervennlig verktøy og det skal med basiskunnskaper i bruk av Internett og PC, samt veiledningen i verktøyet være greit å publisere innhold til Sandars nettsider.

Generell navigasjon

Ved å klikke på CorePublish øverst til venstre kommer man tilbake til startsiden.

Startsiden inneholder snarvei til oppgaver som man typisk ofte har behov for. Herunder laste opp filer til multimedia arkivet, lage ny artikkel og opprette ny kategori(menypunkt, gjelder for brukere med denne rettigheten).

Videre er det en navigasjonssti rett under CorePublish som viser hvor du som bruker til enhver tid står. Også nyttig for hurtig navigasjon i en prosess med å legge inn innhold.

Kort om menyene

Innhold viser hele kateogori/menystrukturen og benyttes for å navigere til ditt område i nettstedet. Løsningen husker hvor du var fra forrige gang man arbeidet med innhold.

Gå ned på valgt kategori for å se artikler i din kategori. Her kan man da også lett lage ny artikkel ved å kun velge innholdsmal = ’Standard’ og så kommer man til skjermbilde for legge inn artikkel.

Filer viser innholdet i Multimediarkivet – en egen mappestruktur for bilder. Denne er organisert ut fra Sandar Idrettslags sin organisasjon. Både fotball, håndball og det enkelte lag har sine mapper.

Admin viser andre valg du har tilgjengelig. Her ligger brukerinformasjon under Brukeradministrasjon, verktøy for å sjekke brutte lenker og eventuelt andre moduler du har tilgang til.

Min brukerprofil og passord

Klikk på ”ditt brukernavn” i øverste del av skjermbildet for å komme inn på din profil. Alternativt velge Admin og Brukerinformasjon for å komme til Min profil.

Her kan man endre personlig informasjon og passord for sin bruker.

Publisere innhold - redigere artikkel

Kan gjøres fra startsiden ved å velge ikon for å lage ny artikkel.

Velg kategori – her velger man plassering for sin artikkel. Finn frem til kategori for ditt lag eller ditt område på Sandars nettsider som du ønsker å publisere nyhet.

Tilleggskategorier er andre kategorier du ønsker å publisere artikkelen.

Velg innholdsmal – Velg ’Standard’ ved å klikke innenfor området.

Under ’Redigrere artikkel’ er det bare å legge inn innhold. Det er verdt å merke seg at Miniatyrbilde kommer med på artikkellister og ikke vises i selve artikkelen.

Benytt ellers status til venstre for å publisere artikkel. Klikk ’Publiser’ – ’Bruk datostyring’ og angi dato når artikkelen skal trekkes tilbake.

WYSIWYG editor (mini word editor)

Figuren viser editoren som er tilgjengelig for skrive brødtekst. Her finner man de funksjoner som administrator har valgt å gjøre tilgjengelig for innholdsproduksjon i Sandars nettsted.

Ikonet for å laste opp bilder og endring av tekstformat(fast definerte titteltyper/størrelser) er merket med rød firkant. Utover det er det kjente ikoner for å lagre, klipp/lim, angre, tabeller, fet/uthevet/understreket tekst, osv.

Bruk aktivt format Tittel 1, Tittel 2 og Tittel 3 for å få overskrifter på riktig nivå.

Multimediaarkivet for bilder og filer

Alle bilder som skal benyttes kan med fordel lastes opp i Multimediaarkivet. Dette er et felles arkiv for bilder som kan deles, samt at man benytter et bilde flere ganger under publisering.  Høyoppløselige bilder som lastes opp blir automatisk omgjort til per nå 3 forhåndsdefinerte bilder - herunder et stort, mellomstort og såkalt miniatyrbilde.

Egen mappe i Multimediaarkivet.
Hvert lag har fått opprettet sin egen mappe i Multimediaarkivet for bilder og filer som skal publiseres på lagets nettsider.

Felles mappe for alle lag
Det er opprettet en felles mappe for morsomme bilder, ikoner, symboler som vi bør benytte for å gi nettsidene et visuelt preg. Denne bør benyttes flittig som miniatyrbilder og inne i artiklene som produseres.

Oppfordrer alle til å være flinke å finne nye morsomme symboler og bilder som man laster opp til felles bruk for alle.

Velg Filer i topp meny til venstre og naviger til mappen du ønsker å laste opp bilde. Velg 'Last opp fil her' . Prosess med opplasting av filer fungerer tilsvarende andre programmer der man velger fil på sin lokale pc og laster opp.

Nyttige tips for produksjon av brødtekst

Verktøytips ved å holde mus over ikon
Alle verktøyknapper har verktøytips dersom man holder musen i ro over ikonet. Dette kan være nyttig de første gangene for å vite litt mer om valgene bak hver knapp. Generelt er det kjente knapper for de med erfaring fra Microsoft Office verktøyene

Lim inn som ren tekst
Benytt egne valg for å lime inn fra MS Word/Excel. Generelt kan det være problemer med formater fra Microsoft Office i forhold til web og følgelig kan det være lurt å velge ikon for ”Lim inn som ren tekst”.

Sett inn bilde
Bruk av bilder er viktig for å lage en visuell og god nettside. Og spesielt for å gjøre det interessant for barna, foreldre, familie, osv å besøke nettsidene.

Velg ikon ”Sett inn bilde” for å sette inn et bilde. Dette kan gjøres på to måter: Laste opp ny fil eller hente bilde fra Multimediaarkivet.

 1. Last opp ny fil
  1. Velg mappe du ønsker å plassere fil. Typisk ditt lags mappe.
  2. Velg ”Browse” knappen for å finne filen fra din lokale hardisk/pc.
  3. Gi en beskrivelse til filen.
  4. Velg plassering av bildet på nettsiden
  5. Velg hvilken av de genererte størrelsene på bildet du ønsker å benytte.
 2. Hent fra multimediaarkiv
  1. Søk etter mapper eller filnavn (typisk benyttes mapper oftest)
  2. Klikk på ”Søk etter mapper”
  3. Merk ”Vanlig mappetre” og klikk på ”Søk etter mapper”
  4. Naviger deg frem til ønsket mappe.
  5. Endre visningstype øverst til miniatyrbilder. Lettere å velge riktig bilde når man ser bilde eller vedlegget.
  6. Klikk på bildet som skal settes inn.
  7. Velg riktig størrelse og plassering. Kommer så tilbake til WYSIWYG editor.

Angre knappen
Dersom du gjør noe feil eller ting blir annerledes enn forventet er det bare å benytte angre knappen. Akkurat som i Office verktøyene.

Sett inn lenke
I CorePublish kan man legge inn lenke (klikkbar tekst) til en ekstern artikkel/URL, et menypunkt(kategori), artikkel, fil/bilde i Multimediaarkivet.

Klikk på ”Sett inn/rediger lenke” for å legge inn lenke til annen artikkel i CorePublish. Her fyller man ut informasjon om lenken under ”Lenkeinfo”, mens man går til Mål for å velge om link skal komme i nytt vindu.

”Shift + Enter” for å unngå linjebrudd
Dersom man ønsker linjeskift, men uten at det blir et nytt avsnitt med en tom linje mellom kan man holde inn holde inne ”Shift” tasten mens man tar linjeskift ”Enter”.

Tabell på web
Bruk av tabeller på Internett er litt forskjellig fra Microsoft Office. Den viktigste forskjellen er at man ikke kan sette eksakt bredde på hver kolonne. Utover dette er det mange av de samme funksjonene.
For redigering av tabeller er det lurt å bruke høyre mustast når man stor over tabellen. Da får man alle nyttige valg tilgjengelig. Tabellens egenskaper velges for å redigere rammer, etc.

Det er lurt å prøve seg litt frem i bruk av tabeller, men absolutt lurt for kampoppsett, laglister, etc.

Ellers er det å skrive for web et eget fagområde. Les mer om dette på nettredaktor.no