Search

 
Du er her: Fotball  / Ansvarlig u-15 år 

Fotballskole for nybegynnere 1. - 3. klasse

Sandar Fotball har lang tradisjon for å arrangere fotballskole for de yngste i mars - april som en introduksjon til fotball og oppstart av de yngste lagene.

  • Arrangeres som et samarbeid mellom barneidretten og fotballgruppa.
  • Målgruppe er gutter og jenter i alderen 6-8 år for rekruttering til Sandar.
  • Holdes 5 lørdager kl. 10-12 i mars – april.
  • Benytter Ormestad hallen, med avslutning på Kariåsen.

Oppgaver i forbindelse med fotballskolen:

Oppgaver

Når

Ansvarlig

Reservere:
Ormestad hallen 4 lørdager kl. 10-12 (mars/april)

Grusbanen på Kariåsen 1. lørdag (avslutning april)

Februar

Barneidretten koordinerer med daglig leder i Sandar IL

Sende ut invitasjoner til skolene (1-3 kl.)

Framnes, Vesterøya og Ormestad skole

1 uke før oppstart fotballskolen

Barneidretten

Skaffe nye baller/ overtrekk / kjegler. Utstyret benyttes videre av de nye lagene som starter opp etter fotballskolen.

Klart til oppstart av fotballskolen

Barneidretten koordinerer med utstyrsansvarlig i fotballgruppa.

Skaffe trenere til fotballskolen og til de nye lagene.

Februar (fotballskolen) / mars - april (nye lag)

Hovedtrener fotballskolen i samarbeid med Styremedlem og ansvarlig under 15 år.

Sportslig gjennomføring av fotballskolen

 

Hovedtrener fotballskolen

Påmeldings lister

 

Barneidretten

Premiering, minimerke, osv.

 

Barneidretten koordinerer med utstyrsansvarlig i fotballgruppa.

Avslutning med kaker/ pølser/ brus / kaffe

I løpet av fotballskolen

Barneidretten koordinerer med foreldre som kan bake/hjelpe til. Sørger for pølser/brus fra kiosk/kjøpe inn.

Informasjon til foreldre/barn om:

  • Sandar IL fotballgruppe
  • Trenere for nye lag
  • Trenere for eksisterende lag (hvis det er noen som skal begynne på disse)
  • Treningstider

På avslutningen

Leder i fotballgruppa.

(Trener for lagene bør også være til stede.)