Search

 
Du er her: Fotball  / Ansvarlig u-15 år 

Samling foreldrekontakter/trenere/lagleder

Det skal holdes 2 samlinger hvert år. En før påske (mars/april) og en etter sesongslutt (oktober/november).

Ansvarlig for organisering av denne aktiviteten hvert år er 12 års laget/lagene.

Info til foreldrekontakten(e):
 • Liste på trenere/lagledere/foreldrekontakter
 • Dato for samlingene
 • Budsjett til bevertning

Oppgaver utføres av laget/lagene:
 • Sende ut invitasjon m/påmelding (på nettet) til alle???? lagene. (trenere/lagledere/foreldrekontakter). Viktig å presisere at minst en fra hvert lag må stille.
 • Sørge for bevertning.
 • Klargjøre lokale.
 • Koke kaffe/te.
 • Rydding.

Oppgaver som utføres av fotballstyret:
 • Reservere klubbhuset for samlingen(e) hos daglig leder. Vurdere om det skal benyttes en fredag kveld for litt sosial hygge etter møtet.
 • Gjennomføring av samlingene.

Agenda for samling før påske (mars/april):
 • Informere og skolere foreldrekontaktene om hvordan ting er organisert og foregår i Sandar.
 • Selge inn dugnad. Hvordan skal de forholde seg til de forskjellige aktivitetene/oppgavene.
 • Viktig at foreldre setter av datoer for blant annet Skole cupen og Sandar cupen.
 • Opplæring for bruk av nettsider.
 • Budsjett for lagene. Hvor mye har hvert lag å bruke på cuper, sosiale arangement osv.

Agenda for samling etter sesong slutt (oktober/november):
 • Evaluering av sesongen som har vært.
 • Treningstider neste sesong (inne og ute)
 • Repetisjon i bruk av nettsider. (etter behov)
 • Treningsleir 11-14 år
 • Felles cup for de yngste/eldste