Search

 
Du er her: Fotball  / Ansvarlig u-15 år 

Innspill trener/lagledermøte

Punkter for diskusjon på møte etter høstsesongen

Felles cup for de yngste lagene?

Diskuteres på trener/lagleder/foreldrekontakt møte som arrangeres i november hvert år.  

 • Overnattings cup?
 • Når?
 • Hvor?
 • Hvem skal delta? Alle (7-14år) /Del i 2 grupper 7-10år og 11-14år/ Kun fra 9-14år?
  Dette kan være en motivasjons faktor.
 • Kostnader. Hvor mye dekker klubben? Egenandel?
 • Velge 2-3 trenere/foreldrekontakter som kan jobbe videre med saken.

Treningsleir/weekend for lag i alderen 11-14 år?

Diskuteres på trener/lagleder/foreldrekontakt møte som arrangeres i november hvert år.  

 • Er det ønske om dette?
  Formål:
  Knytter kontakter innad i klubben på tvers av aldersgruppene 11-14 år, både sportslig og sosialt.
 •  Når? Våren før sesongstart eller som en avslutning av vår sesongen?
 • Hvor – Kåriåsen?
 • Varighet? Lørdag – søndag?
 • Overnatting? Det er alltid gøy med overnatting.
 • Kostnader. Hvor mye dekker klubben? Egenandel?
 • Velge 2-3 trenere/foreldrekontakter som kan jobbe videre med opplegget