Search

 
Du er her: Fotball  / Ansvarlig u-15 år 

Vaktliste Skole cupen og Sandar cupen

Oppgaver for gjennomføring av denne aktiviteten

Ansvarlig for organisering/gjennomføring av denne aktiviteten hvert år er 13-års laget/lagene.

Info til foreldrekontakten(e):

 • Vaktliste fra turneringsleder 3 måneder før arrangement
 • Liste på nøkkelvakter /fagfolk bukt tidligere år.
 • Liste på foreldrekontakter på alle lag.
 • Dato for arrangementene. 

Oppgaver utføres av laget/lagene:

 • Skaffe flest mulig nøkkelvakter/fagfolk: lege, radio, montør
 • Fordele vakter ut fra antall spillere pr. lag
  (De yngste spillerne som har startet opp i april/mai, skal ikke ha vakter på skole cupen)
 • Sende en vaktliste per lag til foreldrekontaktene
 • Samle inn vaktlister og returnere turneringsleder i god tid før cupen(e).
 • Følge opp at foreldrene stiller til vakt (gjøres i samarbeid med foreldre kontaktene).