Search

 

CoreTrek - Markedsledende på publiseringsverktøy / CMS i Norge med CorePublish

 


 

Viktige lenker:
Lenker til informasjon som skal være kjent for ressurspersoner i Sandar Fotball.

God jobb som trener

Foreldrekontakt

Aktivitetsleder

Aktuelle kurstilbud VFK

 
Du er her: Fotball  / Trenerforum 

Hva skal til for å gjøre en god jobb som trener ?

Sandar Fotball har etablert følgende prinsipper og retningslinjer for deg hovedtrener og hjelpetrener i Sandar Fotball. Hensikten er å gjøre det lettere og tryggere å være trener i Sandar Fotball, samt informasjon til foreldre og andre interesserte om rammer for trenernes arbeid.

Sandar Fotball følger retningslinjene fra Norges Fotballforbund og kretsen for barnefotball, men etter en prosess blant trenerne i klubben har vi valgt å fremheve noen felles retningslinjer for alle trenere i Sandar Fotball.
 

Vårt fundament: Fremgang og mestring for spilleren gir selvtillitt og gjør fotball gøy.

Det er sterkt anbefalt, men ikke obligatorisk, at alle trenere i Sandar tar Delkurs 1, Barnefotballkurset i NFFs Trener 1- kursVidere oppfordrer og støtter Sandar alle som ønsker å ta utdanning innenfor NFF systemet med videregående trenerkurs.

 

Hovedprinsipper for trenere i Sandar Fotball:

1. Hvert lag bør ha en Hovedtrener. Hovedtrener har ansvar for å koordinere samhold, passe på at kvaliteten for gjennomføring av trening blir ivaretatt og at vi jobber med felles mål. Er det nødvendig med flere hjelpetrenere er det hovedtreners jobb og samkjøre dette.

Hovedtrener og hjelpetrenere forventes og ha et nært samarbeid. Ta dere tid til å møtes og påse at dere jobber i samme retning.

På store lag, 20-30 spillere, har flere erfart det som fornuftig å dele ansvaret som hovedtrener.

2. Møt forberedt. Planlegg treningen på forhånd og ha en rød tråd i treningsarbeidet gjennom sesongen med øvelser som understøtter ferdighetene som skal trenes inn på de ulike aldersnivåene.

3. Vær presis. Marker og be om oppmerksomhet når treningen starter. Markering er viktig for både unger og foreldre. Lær dem å respektere treningstidene.

4. Start treningen med faste øvelser som oppvarming. Unger trenger følelsen av mestring.

5. Bruk fløyte for å oppnå oppmerksomhet. Fløyta er fotballspråket og barna trenger å venne seg til fløyta så tidlig som mulig. Under øvelser i mindre grupper der flere grupper trener ved siden av hverandre på mindre områder er det selvsagt ikke like naturlig med fløytebruk fra alle trenere.

6. Vær bestemt og trygg leder. Det er viktig at trener kort og effektivt forklarer og viser hva ungene er forventet å gjøre. Det skal ikke være tvil om hvem som er sjef - i positiv forstand.

7. Prioritere trening av ferdigheter. Individuelle ferdighetsøvelser, øvelser hvor to og to samarbeider er veldig lærerikt for de minste. Nær oppfølging er da veldig viktig. Del inn i små grupper og bruk foreldre som en resurs da det er viktig å holde både konsentrasjon og intensitet oppe.

8. Prioriter ballspill med så små grupper som mulig. For de yngste bør det ikke være mer enn 4 på hvert lag. Store grupper gir lite læring og ikke minst lite ballkontakt for flertallet.

9. Treningsplaner. Hovedtrener er ansvarlig for å utarbeide års-, periode-, og dagsplaner.

 1. Årsplan:Denne bør inneholde en kort oversikt over trenings- og kampaktiviteter gjennom hele året. Her trekkes "store" retningslinjer opp ved at året deles inn i fornuftige tidsintervaller, samt noen stikkord for hva som skal være hovedpåvirkningsområdet i de forskjellige periodene.
 2. Periodeplan: En konkretisering av årsplanen ved at man lister opp de momentene som skal vektlegges. Periode planen bør gå over perioden vinter, vår, sommer og høst. Og i mer detalj fortelle om treningsdager og hva de forskjellige treningene skal inneholde for treningene fremover i perioden, få med kamper, cuper etc. Denne kan også gjerne deles ut til spillerne
 3. Dagsplan: Det er viktig å være forberedt ha tenkt i gjennom treningen så den blir mest mulig effektivt, dagsplanen er trenerens arbeidsdokument.  Det er viktig at du som trener stiller godt forberedt på treningene. Spillerne gjennomskuer fort en dårlig forberedt trener. I de aldersbestemte klasser kan dagsplaner med fordel lages for en måned i gangen, evt. en uke i gangen. Dette skal være en mer detaljert plan som viser hvordan treningsmomentene skal påvirkes.
Sandar IL rekrutterer fra Ormestad, Framnes og Vesterøy. Erfaring sier at det lett oppstår ”klikker”. Dette vil vi unngå så langt det er mulig. Det er viktig at samtlige spillere føler tilhørighet til Sandar IL. Det er uheldig å navngi lagene med Sandar-Framnes osv. Alle innenfor et alderstrinn tilhører ett og samme lag.
Vi mener det bygger opp til bedre samarbeid og mer lagfølelse om vi fra starten av navngir lagene med Sandar 1, Sandar 2, Sandar 3 osv.
Det er også viktig at vi rullerer på lagene slik at alle blir bedre kjent.
Hvert lag skal ha en Hovedtrener.

Er det nødvendig med flere hjelpetrenere er det hovedtreners jobb og samkjøre dette.
Hovedtrener og hjelpetrenere forventes og ha et nært samarbeid. Ta dere tid til å møtes og påse at dere jobber i samme retning

 
 • Retningslinjer for deltagelse i turneringer i junioravdeling

  Som diskutert på trenermøte høsten 2007 var det enighet om etablere noen prinsipper for deltagelse i turneringer. En viktig faktor er hvilke turneringer Sandar eventuelt støtter spesielt og en annen faktor var at Sandar stiller med flere lag og vi får en sosial aktivitet på tvers av alderstrinnene.

  » Les mer
 • Hvordan skal aktivitetsleder opptre

  Retningslinjer fra NFF for aktivitetsledere og fotballtrenere blant de yngste.

  » Les mer
 • Miljø, trivsel og aktivitet i barnefotballen

  ”Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø”.

  » Les mer
 • Foreldrekontakt

  Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover trenerne. Foreldrekontakten/Oppmann har som hovedoppgave å løse de utenomsportslige oppgavene rundt laget.

  » Les mer
 • Hva skal til for å gjøre en god jobb som trener ?

  Sandar Fotball har etablert følgende prinsipper og retningslinjer for deg hovedtrener og hjelpetrener i Sandar Fotball. Hensikten er å gjøre det lettere og tryggere å være trener i Sandar Fotball, samt informasjon til foreldre og andre interesserte om rammer for trenernes arbeid.

  » Les mer