Search

 

CoreTrek - Markedsledende på publiseringsverktøy / CMS i Norge med CorePublish

 


 

Viktige lenker:
Lenker til informasjon som skal være kjent for ressurspersoner i Sandar Fotball.

God jobb som trener

Foreldrekontakt

Aktivitetsleder

Aktuelle kurstilbud VFK

 
Du er her: Fotball  / Trenerforum 

Miljø, trivsel og aktivitet i barnefotballen

”Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø”.

Barnefotballensbrosjyre sier:

Gi et organisert tilbutd til alle som ønsker å delta:
 • Fotball for barn mellom 6 og 12 år skal være et aktivitetstilbud til alle som ønsker å være med.
 • Alle skal få delta på lik linje – uavhengig av talent
 • Her skal barna ha det føy, utvikle sine evner, anlegg og sin grunnleggende ferdighet med ball.

Aktiviteten skal dekke barns behov:
 • Forball skal være trivelig og gøy, ta utgangspunkt i barnas forutsetninger og behov (husk utviklingstrekk)
 • Trygghet + mestring =læring

Venners betydning:
 • Kameratskap betyr mer enn fotballprestasjoner
 • Forsiktig med å skille venner slik at de kommer på ulike lag
 • Hvis en av kameratene ikke trives og slutter, slutter ofte vennene også.
 • Retningslinjer for deltagelse i turneringer i junioravdeling

  Som diskutert på trenermøte høsten 2007 var det enighet om etablere noen prinsipper for deltagelse i turneringer. En viktig faktor er hvilke turneringer Sandar eventuelt støtter spesielt og en annen faktor var at Sandar stiller med flere lag og vi får en sosial aktivitet på tvers av alderstrinnene.

  » Les mer
 • Hvordan skal aktivitetsleder opptre

  Retningslinjer fra NFF for aktivitetsledere og fotballtrenere blant de yngste.

  » Les mer
 • Miljø, trivsel og aktivitet i barnefotballen

  ”Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø”.

  » Les mer
 • Foreldrekontakt

  Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover trenerne. Foreldrekontakten/Oppmann har som hovedoppgave å løse de utenomsportslige oppgavene rundt laget.

  » Les mer
 • Hva skal til for å gjøre en god jobb som trener ?

  Sandar Fotball har etablert følgende prinsipper og retningslinjer for deg hovedtrener og hjelpetrener i Sandar Fotball. Hensikten er å gjøre det lettere og tryggere å være trener i Sandar Fotball, samt informasjon til foreldre og andre interesserte om rammer for trenernes arbeid.

  » Les mer