Search

 

CoreTrek - Markedsledende på publiseringsverktøy / CMS i Norge med CorePublish

 


 

Viktige lenker:
Lenker til informasjon som skal være kjent for ressurspersoner i Sandar Fotball.

God jobb som trener

Foreldrekontakt

Aktivitetsleder

Aktuelle kurstilbud VFK

 
Du er her: Fotball  / Trenerforum 

Hvordan skal aktivitetsleder opptre

Retningslinjer fra NFF for aktivitetsledere og fotballtrenere blant de yngste.

Ledere og treneres ansvar for holdnings- og miljøpåvirkning i forhold til
 • Oppførsel på og utenfor banen
 • Trivsel, orden og disiplin
 • Respekt og toleranse

Ledere og treners oppgaver og væremåte
 • Listing av oppgaver og systematisering av dem – huskeliste/aktivitetsliste
 • Møt forberedt
 • Ta deg tid – kom ikke for sent
 • Vær positiv og oppmuntrende
 • Gi alle oppmerksomhet og rettledning
 • Tilpass øvingene etter ferdighet
 • Stimuler til mer øving på fritiden
 • Sett tryggheten i sentrum – hvordan?
 • Gi barna ansvar – begynn i det små
 • Å vinne er ikke alt
 • Følg spillets intensjoner og regler.
 • Retningslinjer for deltagelse i turneringer i junioravdeling

  Som diskutert på trenermøte høsten 2007 var det enighet om etablere noen prinsipper for deltagelse i turneringer. En viktig faktor er hvilke turneringer Sandar eventuelt støtter spesielt og en annen faktor var at Sandar stiller med flere lag og vi får en sosial aktivitet på tvers av alderstrinnene.

  » Les mer
 • Hvordan skal aktivitetsleder opptre

  Retningslinjer fra NFF for aktivitetsledere og fotballtrenere blant de yngste.

  » Les mer
 • Miljø, trivsel og aktivitet i barnefotballen

  ”Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø”.

  » Les mer
 • Foreldrekontakt

  Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover trenerne. Foreldrekontakten/Oppmann har som hovedoppgave å løse de utenomsportslige oppgavene rundt laget.

  » Les mer
 • Hva skal til for å gjøre en god jobb som trener ?

  Sandar Fotball har etablert følgende prinsipper og retningslinjer for deg hovedtrener og hjelpetrener i Sandar Fotball. Hensikten er å gjøre det lettere og tryggere å være trener i Sandar Fotball, samt informasjon til foreldre og andre interesserte om rammer for trenernes arbeid.

  » Les mer