Search

 

CoreTrek - Markedsledende på publiseringsverktøy / CMS i Norge med CorePublish

 


 

Viktige lenker:
Lenker til informasjon som skal være kjent for ressurspersoner i Sandar Fotball.

God jobb som trener

Foreldrekontakt

Aktivitetsleder

Aktuelle kurstilbud VFK

 
Du er her: Fotball  / Trenerforum 

Retningslinjer for deltagelse i turneringer i junioravdeling

Som diskutert på trenermøte høsten 2007 var det enighet om etablere noen prinsipper for deltagelse i turneringer. En viktig faktor er hvilke turneringer Sandar eventuelt støtter spesielt og en annen faktor var at Sandar stiller med flere lag og vi får en sosial aktivitet på tvers av alderstrinnene.

Fotballstyret har fulgt opp denne oppfordringen og kommet til følgende prinsipper og anbefalte cup'er.

7 - 10 år: Cup i nærområdet (Vestfold)

For de yngste fokuserer vi på cup'er i nærområdet og gjerne i Sandefjord, Larvik og Tønsberg distriktet. Og vi snakker om endags cup'er inne eller ute.

Her er det opp til trenerne å finne riktige tidspunkt og antall cup'er som passer inn i opplegget.

For dette alderstrinnet oppfordrer vi til deltagelse i SBI Cup første helgen i juni, der Sandar har gratis deltagelse. Dette var opprinnelig Sandars Minicup for spillere i alderen 7 - 10 år som Sandar arrangerte fra 1987 til om med år 2000, hvor den ble overtatt av Store Bergan mot at Sandarlag fikk delta gratis.

11 - 13 år: Overnattingscup

For alderen 11 - 12/13 år stiger kravene til at det skal være spennende og deltagelse i en cup litt utenfor bygrensen. Og vi ønsker også at lagene - spillere, trenere og foreldre - på tvers av lagene planlegger deltagelse i felles cup under Sandars stolte fane. Og da med vimpel ;)

Fotballstyret har besluttet å anbefale deltagelse i BØ Sommarland Cup som arrangeres første helgen i juni. I 2007 er dette 6-7 juni. Dette er en cup som går over to dager og som kombinerer det sportslige med inngang til BØ Sommarland. Dette er midt i blinken for den aldersgruppen.

Vi oppfordrer lagene 11 - 13 år å planlegge overnatting sammen og se om det er opplegg der også foreldre kan ha en sosial samling.

Utover dette velger trenere og lagledere deltagelse i cuper i samsvar lagets opplegg.

14 - 16 år: Norway Cup

Når lagene og spillerne har vært aktive en 6 -7 år stiger forventningene enda ett hakk. Og det er naturlig å ha et stort mål for treningsarbeidet i disse årene. Og kanskje ikke minst for å holde på spillerne i en kritisk alder.

Fotballstyret har derfor vedtatt å anbefale deltagelse verdens største turnering Norway Cup for alderstrinnene 14 - 16 år(eller eldre). Alle som har deltatt eller vært på Ekeberg sletta under under Norway Cup vet hvor stort dette blir. Og det er en turnering det er gøy å gå langt i - enten i A eller i B sluttspill.

Cupen starter søndag og laget er sikret deltagelse til midt i uken når utslag/cup delen av turneringen starter. Fordelen med denne aldersgruppen er også at de ikke trekkes automatisk mot sentrum alene, men er mest opptatt av det som skjer på sletta og jentene/guttene.

Er man tidlig ute med planlegging kan det også være gunstig med overnatting i telt på Ekeberg Camping.

Utover denne cupen er det opp til lagsbudsjett og ambisjoner rundt hvilke cuper laget deltar i. I denne aldersgruppen oppfordrer vi til deltagelse i cuper innenlands.

16/17 - 19 år: Utenlands cup og treningsleir

For våre eldste spillere er det naturlig å tenke utenlandscup med litt mer eksotisk innslag. En cup man gjerne planlegger og sparer til over flere år.

Her ser ikke fotballstyret det naturlig å foreslå konkrete cuper. Lagets spillere, trenere og foreldre må bli enige i fellesskap om deltagelse i cuper av denne slag. Dette er cuper som da gjerne vil ha en viss kostnad også for den enkelte spiller.

Eneste kriterie fotball er nær sagt selvsagt og det er strenge rutiner for omgang med alkohol blant mindreårige. Vi ønsker ikke historier om fyll og fest på båter, overnattingssteder, etc. Skjer dette blir det begrensninger i forhold til senere deltagelse i cup arrangement.

Utover dette er det naturlig å tenke mer elitepregede turneringer og NM ut fra nivå og satsing på de enkelte lag. Sandar ønsker å dyrke frem toppspillere i klubben og ser positivt på å få meget gode junior lag på gutte og jente siden.

Sportslig hilsen Fotballstyret 2008

 • Retningslinjer for deltagelse i turneringer i junioravdeling

  Som diskutert på trenermøte høsten 2007 var det enighet om etablere noen prinsipper for deltagelse i turneringer. En viktig faktor er hvilke turneringer Sandar eventuelt støtter spesielt og en annen faktor var at Sandar stiller med flere lag og vi får en sosial aktivitet på tvers av alderstrinnene.

  » Les mer
 • Hvordan skal aktivitetsleder opptre

  Retningslinjer fra NFF for aktivitetsledere og fotballtrenere blant de yngste.

  » Les mer
 • Miljø, trivsel og aktivitet i barnefotballen

  ”Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø”.

  » Les mer
 • Foreldrekontakt

  Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover trenerne. Foreldrekontakten/Oppmann har som hovedoppgave å løse de utenomsportslige oppgavene rundt laget.

  » Les mer
 • Hva skal til for å gjøre en god jobb som trener ?

  Sandar Fotball har etablert følgende prinsipper og retningslinjer for deg hovedtrener og hjelpetrener i Sandar Fotball. Hensikten er å gjøre det lettere og tryggere å være trener i Sandar Fotball, samt informasjon til foreldre og andre interesserte om rammer for trenernes arbeid.

  » Les mer