Search

 
Du er her: Regler 

Regler Sandar Open

Sandar Open spilles etter NFF’s lover og regler. Sandar Opens egne regler gjelder foran disse og er utfyllende beskrevet i denne artikkelen.Lagenes spillerstall :
Det er ingen begrensning i antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen.
Det er ikke lov å benytte spillere på tvers av lag i samme aldersklasse.
Det skal på eget skjema, gis opplysninger som viser spillernes draktnr., navn og fødselsår.


Drakter/spillerutstyr:
Alle lag må stille med sine respektive klubbers reservedrakter.
Hvis to motstandere har like drakter eller dommeren mener draktene er for like,
skal ‘bortelaget’ skifte til sine reservedrakter.
Det stilles ingen krav til nummer på reservedraktene.
Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere.
Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart.
Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.


Ballstørrelse: 
Det benyttes ballstørrelse nr. 5. 


Banehalvdel og avspark:
Det lag som står først i programmet har avspark og skal stille med godkjent kampball.
Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.


Dommere:
Cupens dommere settes opp av Sandar Opens administrasjon.
Det brukes kun autoriserte dommere i Sandar Open og
våre dommere får alltid meget god tilbakemelding
I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.


Walk over:
Hvis lag ikke møter klar til spill, innen 10 minutter etter oppsatt tid og
ingen har meldt fra til sekreteriatet om problemer gis det ”walk over” til det frammøtte lag.
Ved ”walk over” settes resultatet i kampen til 3-0
Med godkjente problemer menes trafikkproblemer, problemer med å finne veien til banen etc.
Uansett må sekretæriatet ( tlf: 33 47 41 83 / 908 97 247 ) varsles før kampstart..


Protester:
Protester og tvister avgjøres av en jury bestående av tre medlemmer
oppnevnt av Sandar Opens administrasjon.
Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt.
Protestgebyr på kr. 300,- må medfølge den innleverte protest.
Gebyret returneres hvis protesten tas til følge.


Klasseinndeling:

 • A - Old-girls f. 1979 eller tidligere
 • B - Old-boys f. 1975 eller tidligere
 • C - Menn Veteran f. 1970 eller tidligere
 • D - Bedrift damer
 • E - Bedrift herrer
 • F - Åpen klasse

 
Spilletid:
Innledende: 1x20 min, Sluttspill: 1x20 min
 

Spillesystem:
I innledende runder spilles det seriespill. 
Alle lag settes i innledende runder om mulig opp i puljer av 4-fire lag.
Arrangøren forsøker å ta geografiske hensyn i kampoppsettet,
slik at lagene fortrinnsvis møter lag de ikke møter i sin lokale serie.
De 2-to beste lagene i hver pulje går til A-sluttspillet.
I innledende kamper / seriespill rangeres lagene etter følgende:

 • Poeng
 • Målforskjell ( antall scorede mål - antall innsluppne mål )
 • Flest scorede mål
 • Innbyrdes oppgjør


I sluttspillet gjelder følgende ved uavgjort resultat:

 • Straffesparkkonkurranse, først med 3-tre spillere fra hvert lag, 
  hvis fortsatt uavgjort 1-en og 1-en fra hvert lag til det kan kåres en vinner.

Advarsel - Gult kort - Rødt kort
Spillere som er tildelt to advarsler eller ett rødt kort skal automatisk stå over lagets neste kamp.
Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.
Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene
følges ved tildeling av gult eller rødt kort.


Premiering:
Følgende lag premieres:

 • Vinner sluttspill ( Pokal & Stor Vandrepokal )
 • Nr. 2 i sluttspill ( Pokal ) 


Følgende spillere premieres:

 • Vinner sluttspill ( Gull-medalje )
 • Beste spiller i finalen ( Pokal og personlig premie )


Forbehold om endringer:
Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene,
forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan,
eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.
Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid
kan motta beskjed om endringene.