Search

 
Du er her: Fotball 

Sandar draktes som mistes må erstates med kr. 175,-

Fotballstyret har vedtatt at drakter som mistes må erstattes med kr. 175,- som det koster å kjøpe ny drakt. Dette gjelder på alle nivåer i Sandar.

Det er opp til trenere, lagledere og foreldrekontakter å følge opp dette. Mistede drakter rapporteres til daglig leder som følger opp med innkreving av erstatningsbeløpet.

Fotballstyret mai 2008.