Search

 
Du er her: Klubbinfo  / Vedtekter 

Vedtekter for Sandar Idrettslag

 

KLUBBVEDTEKTER
 
FOR
 
 SANDAR IDRETTSLAG
 
STIFTET 24. SEPTEMBER 1931
 
 
Klubbspesifikke vedtekter for Sandar idrettslag, stiftet 24. september 1931. Skilt ut fra vedtektene til årsmøtet 17. mars 2016 i forbindelse med vedtak av ny lovnorm fra NIF.

 

§ S1 Formål

Idrettslagets formål er å drive trim, idrett og lek organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

§ S2 Organisasjon

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lover er tilgjengelig på https://lovdata.no eller som lovnorm her

Sandars klubbvedtekter kommer i tillegg til NIFs vedtekter og er klubbinterne tillegg og bestemmelser særskilt for Sandar Idrettslag.

 

§ S3 Hederstegn
Sandar Idrettslag hederstegn består av lagets merke med eikekrans i sølv og bronse. Lagets merke med eikekrans i gull (gylt) kan kun utdeles til de som er utnevnt til æresmedlemmer.

Fotball, aktive, bronse
• Oppnådd 150 kamper på bestelaget/A-laget
• Oppnådd 2 kretsmesterskap. (3 hvis noen er nådd før fylte 18 år).
• Deltatt på kretslag i 20 kamper
• Oppnådd 4 runde i Norgesmesterskapet
• Deltatt i alle seriekamper slik at laget rykker opp i 2. divisjon

Fotball, aktive, sølv
• Oppnådd 300 kamper på bestelaget/A-laget
• Oppnådd 3 mesterskap, (4 hvis noen er nådd før fylte 18 år)
• Deltatt på kretslag i 30 kamper
• Oppnådd semifinale i Norgesmesterskapet, uansett klasse, uansett øvelse
• Oppnådd 20 år som aktiv idrettsutøver for laget

Håndball, aktive, bronse
• Oppnådd 3 kretsmesterskap
• Deltatt på kretslag i 10 kamper
• Representert på u-17 landslag

Håndball, aktive, sølv
• Oppnådd 4 kretsmesterskap
• Norgesmester for kretslag
• Medalje i ”Norges serien ” som 16-åring

Passive – bronse
• Fortjente medlemmer innen lagsarbeidet med minst 5 år i lagstyret eller 6 år i gruppestyret

Passive – sølv
• Fortjente medlemmer innen lagsarbeidet med minst 10 år i lagstyret eller 12 år i gruppestyret
• Likeså de eller utenfor laget som økonomisk eller på annen måte har vist laget slik interesse at det har hatt betydning for lagets fremgang og fremtid.


Æresmedlem
• Et medlem som har utført en stor bragd i laget i forhold til foregående statuetter, kan etter merke komiteens innstilling, utnevnes til æresmedlem
• Medlemmer som har fungert i aktivt administrativ virke i 25 år eller mer for laget.