Search

 

CoreTrek - Markedsledende på publiseringsverktøy / CMS i Norge med CorePublish

 


 
Du er her: Skolecupen (Fotball)  / Regler 

Regler for Sandar ILs skolecup i fotball

Turneringen spilles etter NFF’s lover og regler. Skolecupens regler gjelder foran disse.

 

Lagenes spillerstall :

 • Antall spillere på banen pr. lag:
  • 5 spillere, 4 utespillere + keeper
 • Det er ingen begrensninger antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen.
 • Det er ikke lov å benytte spillere på tvers av lag i samme aldersklasse,
  uten at det er gitt skriftlig dispensasjon til dette av turneringsledelsen.
 • Det er ikke lov å benytte spillere fra andre skoler.
 • Lag som spiller med ulovlige spillere i kamp, vil få resultatet i satt til 0-3 . 

 

Dispensasjoner:

 • Det kan søkes om dispensasjoner før 1. kamp for laget.

 • Det gis ikke dispensasjoner av turneringsledelsen for spillere
  som har et tilbud for sin skole og aldersgruppe.

 • Dispensasjoner skal forelegges alle motstandere før kampstart.

   

   

  Walk over:

 • Hvis lag ikke møter klar til spill, innen 10 minutter etter oppsatt tid
  og ingen har meldt fra til sekreteriatet om problemer gis det ”walk over” til det frammøtte lag.

 • Ved ”walk over” settes resultatet i kampen til 3-0

 • Med godkjente problemer menes trafikkproblemer, problemer med å finne veien til banen etc.

 • Uansett må sekretæriatet varsles før kampstart.

  

Drakter:

 • Alle lag må stille med et sett drakter, Sandar stiller med vester ved draktlikhet.

 • Hvis to motstandere har like drakter, skal ‘bortelaget’ bruke reservedraktene/vestene.

 • Det stilles ingen krav til nummer på draktene.

 

Protester:

 • Protester og tvister avgjøres av en jury bestående av tre medlemmer oppnevnt av Skolecupens administrasjon.

 • Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt.

 • Protestgebyr på kr. 300,- må medfølge den innleverte protest.

 • Gebyret returneres hvis protesten tas til følge.

  

Dommere:

 • Cupens dommere settes opp av Skolecupens administrasjon. Vi benytter utelukkende dommere som har gjennomført klubbdommerkurs i regi av Vestfold Fotballkrets.

 

Spillesystem, 1. – 7. klasse:

 • Alle lag får minst 3 kamper

 • Spilletiden er 1 x 15 minutter pr kamp

 • Arrangøren forsøker å ta hensyn i kampoppsettet, slik at lagene fortrinnsvis møter lag fra andre skoler.

 • Det føres ikke tabeller i disse klassene.

 

Premiering, 1. – 7. klasse:

 • Følgende spillere premieres:

  • Alle spillere får overrakt en personlig premie på premieutdelingen.

  • Premieutdelingen foregår umiddelbart etter siste kamp for laget. 

 

Beste skole premieres:

  • Turneringens beste skole premieres med egen pokal.
  • Kriterier for å bli beste skole er flest antall spillere i forhold til totalt antall elever på skolen.