Search

 

CoreTrek - Markedsledende på publiseringsverktøy / CMS i Norge med CorePublish

 


 

Ordensregler for bruk av skolene under Sandarcupen

Sandar Idrettslag har et godt samarbeide med skoleetaten når det gjelder å få benytte skolene under vår fotball. Dette er et samarbeide vi ønsker å ta var på, derfor må våre gjester følge det reglement som til enhver tid gjelder.

 

1.  Kun de rom/saler/områder som på forhånd er tildelt, skal benyttes.
     Opphold/benyttelse av andre deler av skolen er ikke tillatt.

2.  Ballspill og andre uteaktiviteter må ikke forekomme etter kl. 22.00. ballspill,
     bruk av skatebord/rulleskøyter innendørs er naturligvis ikke tillatt.

3.  Søppel skal legges i sekker og plasseres ved søppeldunkene. Søppelsekkene skal knytes for,
     slik at ikke noe flyter utover. Forsøpling utendørs må heller ikke forekomme uten at det blir ryddet skikkelig opp.

4.  Dusjanlegg skal rengjøres etter bruk. La ikke vannet stå og renne uten at dusjen er i bruk.

5.  De som får utlevert nøkkel til overnattingsstedet, er ansvarlig for denne inntil nøkkelen er levert
     tilbake til ansvarlig person eller sekretariatet ved avreise.

6.  Hoveddører skal være låst når man er ute, uansett om det er for kort tid.

7.  Overnattingsstedet skal være tørrmoppet/feid før avreise, og være i den stand man selv ønsker å
     finne det. Dersom dette ikke er gjort må laget betale kr. 1.000,-.

8.  Alle lag må innbetale et depositum på kr. 1.000,- ved innsjekking. Depositumet tilbakebetales ved 
     utsjekking etter endt gjennomgang av overnattingslokalet. Utsjekkingspersonalet kan redusere/
     holde tilbake tilbakebetalingsbeløpet hvis overnattingslokalet er skadet eller hvis renholdet ikke er
     tilfredsstillende.

9.  Deres klubb er ansvarlig for ting som ødelegges/settes ut av stand. Eventuelle ødeleggelser blir
     belastet klubben automatisk.

10. Tenk på beboerne i området. Bruk ikke snarveier gjennom boligområder.

11.  Det skal være ro på rom og i gymsaler senest kl. 23.00 på fredag og senest kl. 24.00 på lørdagskvelden.

12.  Søndag må samtlige rom og gymsaler klareres før kl. 12.00 p.g.a. rengjøring og klargjøring for skolebruk.

13.  Brannalarm gis med skoleklokken. Ved alarm skal alle gå ut den nærmeste utgangsdøra.
       La alt utstyr ligge igjen, og lukk dører og vinduer på rommet når det forlates.
       Spillerne må informeres om dette og lagleder må på forhånd ha gjort seg kjent med
       korteste vei ut fra rommene!

Takk for hjelpen og lykke til!