Search

 

CoreTrek - Markedsledende på publiseringsverktøy / CMS i Norge med CorePublish

 


 
Du er her: Klubbinfo  / Kontigenter 

Medlemskontigent og treningsavgifter Sandar Idrettslag

Medlemskontigent og treningsavgifter er viktige inntektskilder for driften av Sandar Idrettslag. I denne artikkelen finner dere kontigenter og kostnader vedtatt på årsmøte 1. mars 2018.

Medlemskontigenten går til drift av klubben. Treningsavgiften går til drift av undergrupper.  

Medlemskontigent

 • Medlemskontigent kr 350 pr. år (vedtatt videreført i 2019)

 • Familiemedlemsskap* kr. 1.200,- pr. år

* Familiekontigent er en rabattordning der hvert enkelt individ i familien registreres som personlig medlem. Hensikten er å motivere til at hele familien(foreldre + barn) er medlemmer av Sandar og at dermed familier med barn under 15 år også har stemmerett på årsmøter.

Treningsavgift

Treningsavgift gjelder for de aktive medlemmene og går til drift av håndball- og fotballgruppa. Faktureres i to deler, pr. sesong. 

Familie / fleridrettsrabatt: Dersom et medlem er deltager på to eller flere aktiviteter i Sandars regi, eksempelvis håndball og fotball, vil hver aktivitet  koste 70% av full avgift. Dette gjelder også for en familie der man har barn som er med på en aktivitet hver.(f.eks et medlem på fotball og et medlem på håndball, dette vil gi 70% avgift for begge)

Treningsavgift håndball

Opp til 10 år kr 960,- pr. halvår
11-12 år kr 1 010,- pr. halvår
13-15 år kr 1 120,- pr. halvår
Herrer, damer og rekrutt kr 1.335,- pr. halvår

 

Treningsavgift til fotball

Opp til 10 år kr 1.310,- pr år
11-12 år kr 1.570,- pr år
13-14 år kr 1.680,- pr år
15-16 år kr 1.780,- pr år
17-19 år kr 1.890,- pr år
Herrer og Damer kr 2.100,- pr år
Veteran og damer 7'er kr 1.360,- pr år
Menn 60+ kr 600,- pr. år

Treningsavgift rekruttlag/kombinasjonslag håndball/fotball

Kr 1 250 pr år fordelt på to halvdeler. Samme som inntil 10 år fotball. 1 trening pr. uke. 

Deltageravgift til ski/hopp:

Semesteravgift (halvår) for ski/hopp er kr 350,- pr. barn.

Semesteravgift til foreldre og barn, 2 til 5 år:

Semesteravgift (halvår) for foreldre og barn er kr 350,- pr. barn.

Semesteravgift til barneidrett, 5 til 8 år:

Semesteravgift (halvår) for barneidretten er kr 350,- pr. barn.

Treningsavgift Budosenter

 • Budo NK1 (5-8 år)    kr 2 000,- pr. år
 • Budo NK2 (9-11 år)    kr 2 000,- pr. år
 • Budo UNG (12-17 år)    kr 2 500,- pr. år
 • Budo VOKSEN (18år+)    kr 3 000,- pr. år

Søsken/ fleridrettsrabatt gjelder også for deltagelse Sandar Budosenter.

 

Opplevelseskortet

Sandar IL er deltager i Sandefjord kommunes ordning med Opplevelseskort. Søknadsskjema for opplevelseskort 2016 finner dere på nettsidene til Sandefjord kommune, lenke her. Opplevelseskort kan benyttes for å dekke medlemskontigent, treningsavgift, utstyr og eventuelt deltagelse cup/arrangement. Les mer om ordningen og krav.

Felles policy for medlemskap trenere håndball og fotball

 1. Sandar IL oppfordrer alle i støtteapparatet rundt lag og aktivitetsgrupper å være betalende medlemmer i Sandar IL. Unntak for trenere: se pkt. 2 under. Dersom ikke spesiell beskjed blir gitt om at personer i støtteapparatet IKKE ønsker å være betalende medlemmer, så vil personer i støtteapparatet bli registrert som medlemmer i Sandar IL og få tilsendt faktura for medlemskontingent.
   
 2. ALLE som er registrert som TRENERE / LEDERE for et lag eller aktivitetsgruppe SKAL være betalende medlemmer i Sandar IL; Det vil si at ALLE TRENERE/ LEDERE SKAL VÆRE REGISTRERT SOM MEDLEMMER I SANDAR IL, og får tilsendt faktura for medlemskontingent som skal betales. 
  Dersom det gjøres egne avtaler med enkelte trenere/ grupper av trenere om at de ikke behøver å betale medlemskontingent, må kontingenten dekkes av laget evt. av håndballgruppa, fotballgruppa etc. Dette gjøres ved at det aktuelle laget, håndballgruppa, fotbalgruppa etc. i etterkant refunderer betalt medlemskontingent til den/ de det måtte gjelde.
   
 3. Det er KUN MEDLEMMER som skal kunne få rekvisisjon på personlig utstyr (eks. Sandar dress). Dette skal følges opp av de enkelte utstyrsansvarlige. (betalt medlemskontingent = medlem av Sandar IL, ikke betalt medlemskontingent = ikke medlem av Sandar IL)