Search

 
Du er her: Sandarhallen 

Anleggsprosjektet har god fremdrift

Sandefjord 3. mars 2011. Anleggsprosjektet viser god fremdrift og sprengningsarbeidet er godt igang. Se noen bilder fra anleggsarbeidet.

Spreningsarbeid er godt igang på en trygg og sikker måte.

Det er blitt tatt bilder av alle hus i området og det er utplassert sensorer som måler svingninger. Grenseverdien for hus som ligger på fjell er ca 40 mm/s (millimeter pr sekund). Vi har på det meste vært oppe i 10% av den verdien så ting har foregått svært kontrollert.

Vi anmoder alle om å vise hensyn og anleggsarbeiderne melder om utfordring med enkelte turgåere som ikke holder tilstrekkelig avstand til store anleggsmaskiner. Vi minner om at dødvinkelen er betydelig på denne typen maskiner.