Search

 
Du er her: Sandarhallen 

Redegjørelse for planlagte tiltak Vesterøya Idrettspark

Sandefjord 5.juli 2013. Sandar er kommet langt i planlegging av flerbrukshall og andre tiltak på Vesterøya Idrettspark, Kariåsen. Se redegjørelse og skisser for tiltakene.

Vedlagt følger skisser og tegninger som underlag til planlagt rammesøknad for Vesterøya Idrettspark. Dokumentet finner dere  her.

Ved behov for mer informasjon ta kontakt med nestleder og prosjektleder i Sandar Idrettslag, Rune Huseby.