Search

 
Du er her: Sandarhallen 

SANDARHALLEN - i rute for ferdigstillelse til jul

SIST OPPDATERT 17.07.17. Fotball- og håndballhall er nå ferdig kledd med sandwich utvendig. Gjennom sommeren blir hulldekke elementer tak og vegger idretthus montert. Videre blir det støping og sliping av gulv.

MANDAG 17.07.2017: STØPING AV GULV
Denne uken er det støping av gulv som er hovedaktiviteten i Sandarhallen.

MANDAG 10.07.2017: SANDARHALLEN I RUTE FOR FERDIGSTILLELSE TIL JUL
Arbeider som vil pågå gjennom sommeren før byggmontasje reiser på velfortjent ferie uke 30 og 31. 

  • Hulldekke leveres og monteres på idretthus samt takk flerbrukshall ferdiigstilles
  • Gulv idrettshall og idrettshus er klare for gulvstøp
  • Gulvsliping planlegges uke 29 og 30
  • Inndredning (vegger) i idrettshus starter i august og vil pågå 5-6 uker
  • Tekniske fag er i gang og arbeider vil pågå parallelt med gulv- og inndredningsarbeider

 

TIRSDAG 11.04.2017: 11.04.2017: I RUTE TIL PÅSKE. Alt stål er ferdig montert i fotballhallen. Alle såler til resten av hallen er støpt. Området er gjort klart for å ta i mot vegg og takelementer til fotballhallen etter påske. 

Alt er der vi ønsket å være til påske, så nå kan påskefreden senke seg. Arbeiderne fra Hugaas reiser nå hjem og tar to ukers påskefri. 

FREDAG 24.03.17: BYGGING AV FOTBALLHALLEN ER I GANG. I dag ble de første bæreaksene i stål montert av Hugaas Entreprenør. Dette arbeidet fortsetter nå de kommende uker. 

MANDAG 13.03.17: FUNDAMENTER PÅ PLASS i slutten av forrige uke. Denne uken vil også de første bærkonstruksjoner komme på plass, og det er fra midten av fotballhallen, dvs. lengst syd i anleggsområdet. 

MANDAG 27.02.17. Oppstart nedsetting av fundamenter. Da er vinterferien over og prosjekt Sandarhallen går inn i en ny fase. Alle som har vært i Vesterøya Idrettspark siste uker har sett at det er ankommet fundamenter og bærekonstruksjoner i stål. Boligbrakker for anleggsarbeider er klargjort og denne uken ankommer Hugaas Entreprenørs team som skal starte med nedsetting av fundamenter mot slutten av uken. 

MANDAG 05.12.16. Forbelastning for å avvikle setninger er utført. Det ble i perioden målt svært små setninger, men siste fire uker har det vært null millimeter setninger. Geoteknikker og entreprenørene har da nødvendig grunnlag for å gå videre i detaljprosjektering.

Grunnentreprenør Rød er kommet langt på grunnarbeider under fotballhallen (i sør). Kommende uker vil de siste sprengningsarbeider foregå, samt at overskuddsmasser transporteres ut av området til lokale deponier. 

ONSDAG 21.09.16: Forbelastning for å avvikle setninger i grunn og gjerde satt opp mot øst 

Det er besluttet at grunnen under idrettsbygg og idrettshall må forbelastes med ekstra ekstra steinmasser for å avvikle setningene i grunnen. Før forbelastning blir det lagt ned målepunkter for å måle setninger. Ekstra steinmasser må ligge inntil det ikke lenger måles setninger i grunnen. 

Hugaas Entreprenør arbeider med prosjektering og vil tilpasse produksjon og levering iht. fremdriftsplan for når fundamentering kan utføres. Videre foregår det prosjektering og beslutninger innenfor tekniske fagområder. 

Byggegropa ved idrettsbygget (bilde nedenfor).

Gjerde mot øst er nå satt opp ved rasteplass. Dermed har vi sikret området nå som sprengningsarbeider er ferdig (bilde nedenfor). 

 

TIRSDAG 05.07.16: Prosjektet tar nå ferie på anleggsområdet fra fredag 8. juli til mandag 1. august. Anleggsområdet forblir stengt i ferien og vi ber selvsagt alle brukere av området om å respektere dette.

Grunnarbeider for adkomst, lysløype og område rundt hall er nå nærmest ferdig (så langt de kan komme før hallen er bygd). Grunnarbeidene over ferien vil fortsette med arbeider under selve hallen og klargjøring for fundamenter. Oppstart nedsettelse av fundamenter er planlagt i slutten av september. 

FREDAG 18.03.16: Adkomstveier, som var første fase i prosjektet, er nå utført. Den grønne profilen i prosjektet er nå ivaretatt ved at overskuddsmasser har blitt kjørt til nærliggende deponier/jorder. Jorder skal selvsagt forbli grønne arealer. Det har blitt utført justering i forhold til adkomst og plassering av kyststi vil bli noe endret. Alt er utført som et samarbeid mellom grunnentreprenør, lokale grunneiere og Sandefjord kommune. 

Grunnarbeider for selve Sandarhallen og spreningsarbeider er nå startet. Det er her arbeider vil foregå i neste fase. 
Det vil bli tatt bort betydelige masser for å senke Sandharhallen til riktig nivå.

Ny lysløype trasse er nå nesten ferdig. Det er satt opp gjerde i syd av området ved den nye lysløypa for å sikre området mot anleggsarbeider (se bildet nedenfor).

Vider fremdrift er at det jobbes hardt for å få så gode parkeringsmuligheter som mulig når våren er tilbake og fotballen begynner å rulle for fullt. 

Hallentreprenør Hugaas er inne i detaljprosjektering av Sandarhallen. 

MANDAG 08.02.16: Adkomstvei hallområde
Den gamle tribunen vil bli fjernet og adkomstvei frem til fotavtrykk for Sandarhallen vil bli påbegynt. Det vil bli boret og sprengt mot grense vest i byggegropen for hallen. 

Arbeid med rør fremføring mellom A og B banen opp mot Sandarhallen. Det blir også startet på arbeid med ny lysløype trasé og bedre adkomst. 

ONSDAG 27.01.15: SPRENGNINGSARBEIDER FERDIG OG KNUSING PÅGÅR. Planen er at arbed med knusing vil bli ferdigstilt denne uken, eller tidlig neste uke (05). Grus vil bli soldet i et sorteringsverk som deler opp til ulike typer grus, dette skal ikke bråke så mye.Trafikken inn på området vil også bli ledet noe annerledes.

Rør til vann og kloakk vil fortsatt bli lagt i neste uke, også da mellom A og B banen. Sprengingen som er foretatt mot tribune i nord-vest for A-banen er for å gjøre klar til vei som skal føres frem til anleggsområdet for Sandarhallen.

FREDAG 15.01.16 15:15: OPPSTART SPRENGNINGSARBEIDER, SAMT INFO. Vi er i gang med spreningsarbeider og det vil bli en salve til innen klokken 17:00. Videre vil det bli borret tre prøvehull i helgen. Mandag vil det starte pigging i skytemasser og på onsdag vil det komme knuseverk og starte knusing. Foran klubbhuset er det nå varmeaggregat igang for å varme grunnen gjennom helgen.

ONSDAG 13.01.16: OPPSTART FJELLBORRING i fjell nord-øst for klubbhus. Selve tiltaket er del av tidligere avtale, men masser er planlagt benyttet i grunnarbeider Sandarhallen. 

SØNDAG 10.01.16: VIS HENSYN TIL ANLEGGSOMRÅDET
Grunnentreprenør Arne Rød vil kommende uker starte med anleggsarbeider, både forberedelser til grunnarbeider Sandarhallen og sprengningsarbeider nord-øst for klubbhuset. 

Dette er et åpent anleggsområde, så husk at alle må være sitt ansvar bevisst og tar hensyn til aktiviteter som foregår. Følg skilting og respekter sperrede områder.