Search

 
Du er her: Sandarhallen 

SANDARHALLEN - nærmer seg overlevering

18.01.2018: Brannøvelse gjennomført med 95 stykker som representerer trenere og brukere av hallen fra både Sandar og leietagere. Nå venter vi bare på Sandefjord kommunes saksbehandling av ferdigattest.

UKE 03 - 18.01.2018 BRANNØVELSE GJENNOMFØRT
Viktig milepæl gjennomført når ressurspersoner og brukere av Sandarhallen har gjennomført brannøvelse. Nå venter vi egentlig kun på saksbehandlingen i Sandefjord kommune. 

UKE 01 TIL 02 /2018 - VASK, SKILLEVEGGER, SIKKERHETSNETT, FERDIGATTEST
Tirsdag 02. januar ble det gjennomført befaring i forbindelse med "overtagelsesforretning". Overordnet ser ting veldig bra ut og vi er på et detaljnivå i gjenstående samt saksbehandling hos Sandefjord kommune.

Realistisk tidspunkt for overtakelse er i løpet av uke 03. Da må vi gjennom evakueringsplaner og brannøvelse i Sandar regi før vi inviterer inn leietagere. Følgelig kan vi ikke planlegge med eksterne aktiviteter og bruk fra leietagere før uke 04.Eventuelle endringer vil holdes oppdatert i denne saken.

UKE 50 - SKILLEVEGGER OG SIKKERHETSNETT
Sandar har tatt investeringen med motoriserte skillevegger og sikkerhetsnett og tatt dette med i entreprisen til Hugaas. Veldig praktisk at dette er på plass med overlevering av hallen og ikke minst at det er på plass fra første dag i bruk. Utover dette er det mest vasking og papirarbeid som gjenstår før overlevering. 

UKE 45 - Kunstgress blir lagt

Klikk på bildet og du får se bildet i original størrelse.

UKE - 44 Idrettsgulv blir lagt

Treningsbane med oppmerking for minihåndball, basket, volleyball, badminton

Hovedbane med stor håndballflate (40x20) og to baner minihåndball

Uke 43 - legging av gulv i håndballhall og klargjøring legging av kunstgress

Idrettshus, dvs. garderober bygges og males for fullt i oktober.

Flott når vinduer kom på plass i bygget.