Bente Hem er ansvarlig for Barneidretten. Spørsmål sendes til bentehem(at)online.no. 

 

Sandar Idrettslag barneidrett og foreldre og barn