Vi har satt dato for oppstart av Foreldre og barn til mandag 12. september. Både Beverly Marthinsen og Bente Hem har lovet å bidra under opplæring av nye foreldre/aktivitetsledere som kan ta dette populære tilbudet videre. 

Vi har i år valgt å gå tilbake til Vesterøy skole, mindre forhold og tilgang på mer utstyr. 

Påmelding gjøres ved å sende e-post til post(at)sandaril.no.