Følgende regler er satt fra NFF

Fotballens koronavettregler

 

Sandar Idrettslag har utformet følgende regler for oppstart av frivillig aktivitet:

 • Alle som møter til aktivitet skal være friske og symptomfrie
 • All aktivitet skal foregå med 1 meters avstand - Gjøre så godt man kan for de yngste lagene. 
 • I Sandar IL SKAL det være minimum 2 trenere/lagledere til stede på trening med grupper på 20 personer (Gjelder 10 år og eldre)
 • I Sandar IL SKAL det være minimum 2 trenere/lagledere til stede på trening med grupper på 10 personer (Gjelder 6-9 år)
 • Alle aktiviteter SKAL alltid foregå med 2 meter avstand eller mer
 • Alle baller og utstyr rengjøres før/etter trening da dette er en potensiell smittekilde
  • Det er klargjort for vask av ustyr i dommergarderoben på klubbhuse 
 • Det er nå tillatt å ta ballen med hendene og heade ballen. 
 • Det er ikke lov å låne utstyr av andre lag!
 • Hvert lag må ha en Korona-ansvarlig (utenom disse 2 lederne vi stiller krav om) som har et overblikk og sørger for at reglene følges.
  • Denne personer sørger for tilgang på Antibac. Kontakt ansvarlig dersom du ikke har fått. 
  • Har ansvaret for å vaske alt av utstyr etter trening. 
 • INGEN hospitering i perioden - Alle spillere trener med eget lag

 

Alle lag må dokumentere til fotballstyret for å ha alle ressurser og rutiner på plass før oppstart:
Meldes inn via følgende link

Før oppstart skal en få en godkjennelse av Daniel Lundquist eller Torkild Myhre. 

 

Klubbens ansvar

I veilederen fra NFF er det utdypende informasjon om hva klubben er ansvarlig for, en oppsummering av de viktigste punktene er;

 • Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler
 • Klubben må utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb
 • Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egen initiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger
 • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes