qr kode

Sandar Idrettslag følger nasjonale retningslinjer gitt av FHI vedr. Covid-19 samt kommunens lokale regler. De tre viktigste tiltakene for hele samfunnet:

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 • Holde minst en meters avstand og redusere konatkt mellom personer. 

Sandar IL følger retningslinjer gitt av sitt særforbund for gjennomføring av treninger. 

For aktive, trenere og besøkende i Vesterøya Idrettspark gjelder følgende retningslinjer for bruk . 

 • 1 meters regelen på trening og konkurranse gjelder for personer over 19 år – INGEN kontakttrening er tillatt.
 • Garderober holdes stengt. 
 • Alle som besøker Vesterøya Idrettspark som aktive eller publikum skal registrere seg i eget register for smittesporing. Se instruksjon nedenfor. Trenere og kampverter for de enkelte lag er ansvarlige for dette. 
 • Maksimalt 200 personer samtidig i Vesterøya Idrettspark. Følgelig oppfordrer vi Sandar lag til begrense antall publikummere på kamp slik at det er plass til bortelagets sjåfører. 
 • Lag og publikum skal holde seg innenfor sine oppmerkede områder.
 • Fotballen bruker toalettene i klubbhuset, mens håndball bruker toaletter i Sandarhallen. 

Spesielle retningslinjer for bruk av Sandarhallen.

 • Oppmøte skjer på utsiden av hallen. Det må avtales med dem man trene før og etter om å avslutte tidligere, slik at ingen er inne i hallen før ny gruppe går inn.
 • Garderober holdes stengt. 
 • Flater (håndtak, armatur, mål og annet utstyr) vaskes etter bruk (gjelder for hver enkelt trening).
 • Det skal ikke være noen form for salg eller servering i Sandarhallen pga. av smittervernhensyn. Dette inkluderer salg fra kiosk, vendingmaskiner og eventuelt salg av kaffe og kaker fra lag. Besøkende må ta med drikke og matpakke. 
 • Følgende retningslinjer gjelder for publikum i Sandarhallen.  (PDF, 1MB)

KLIKK HER FOR Å REGISTRERE DEG SOM PUBLIKUM 

Alle som oppholder seg i Vesterøya Idrettspark under trening og kamper må registrere seg som krav til smittesporing. Alle data slettes etter 14. dager. 

NB: Du registrerer deg den dagen du skal besøke idrettsparken, altså du kan ikke gå inn dagen i forveien og registrere ditt besøk.

Det er ikke krav til samtykke fra foresatte for å registrere deltagere og publikum: Se utdrag fra Covid-19 forskriften nedenfor:
«Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.»