• Oppstilling i Badeparken 16.35
  • Oppstillingsroder er merket med påler og skilt 1-5 (PDF, 8MB)
  • Program starter presis kl 16:40
  • 17. mai-komiteen ønsker foreningene velkommen
  • Ca kl 17:00 salutt 1 skudd og toget begynner
  • Sandar Idrettslag går i siste del av toget og marsjruta ender i nedre del av Jernbanealleen.
  • De yngste barna blir samlet ved Sandar-fanen og trenerne venter til alle på sitt lag er hentet. 

Sadefjord - borgertoge 17.mai - marsjrute

Generell info fra Sandefjord kommune:

  • Det blir skiltet til offentlige toaletter iflg kart (gratis)  
  • Alle grupper må følge oppmøtetid ifølge oppstillingsplan
  • Følg anvisning i følge kart for innmarsj i parken og til rodene 
  • sene leder an ved avmarsj

Oppfordrer alle undergrupper og trenere til å få med flest mulig i toget. Da ønsker vi vel møtt og en god nasjonaldagsfeiring!

Vesterøya 6. mai 2022
Helge Krossøy