Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Det formelle rundt et årsmøte kan dere lese mer om i idrettens lover

Det blir i tradisjonen tro servert snitter til de fremmøtte på årsmøte.