• Lokal og/eller nasjonal synlighet til spennende målgrupper.
  • Bidra til store ringvirkninger for lokale idrettslag, næringsliv og kommune.
  • Bidra til nye og moderne idrettsanlegg for fellesskapet.