Det er viktig for oss å holde på spillere jo eldre de blir og denne visjonen jobbes med ved å sette oss delmål som det jobbes ut i fra.

  • Målsetning om å etablere minst ett lag pr. årskull.
  • Rekruttere flere aktive på alle plan i klubben.
  • Beholde spillerne lengst mulig i klubben.
  • Skape et miljø som bygger på glede, trivsel og felleskap.