Barneidretten omfatter bl.a friidrett, ballspill, vanntilvenning, klatring, turn, dans, ski, budo/tae kwon do og orientering. Det er lagt opp til 2-3 ganger på hver aktivitet, så barna vil få en lett introduksjon til hver idrettsgren.

Barneidretten er delt i et høst og et vinter/vår semester, med oppstart ca. 1-2 uker etter skolestart. Semesteret varer ca 14-15 uker. 
Gruppen møter hver tirsdag på Kariåsen eller annet sted på Vesterøya.

For de yngste har vi tilbudet om motorisk trening til musikk, gjerne sammen med far/mor. 

Kontakpersoner: 

  • Barneidrett, kontakt Bente Hem, 41241977, bentehem(at)online.no.
  • Foreldre og barn, påmelding ida_carm(at)outlook.com.