Klubbens ansvar

I veilederen fra NFF er det utdypende informasjon om hva klubben er ansvarlig for, en oppsummering av de viktigste punktene er;

  • Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler
  • Klubben må utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb
  • Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egen initiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger
  • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes