Artikkel hentet fra fotball.no

Vi er endelig i gang med kamper for barn og ungdom. Fortsatt venter vi på grønt lys for å få med våre seniorspillere. Godt smittevern er alles ansvar.

NFF lanserer derfor Fotballens koronavettkurs, som vi omtalte i forrige uke. Dette kurset er obligatorisk for alle spillere, ledere, trenere og dommere i norsk ungdoms-, junior- og breddefotball.

- Vi ønsker å øke bevisstheten på smittevern og ta et samfunnsansvar. Det er viktig for oss at vi tar det ansvaret vi mener det skal være for å sikre godt smittevern i norsk fotball. Det er også viktig for oss at helsemyndighetene skal være trygge på at det er skikkelig rundt i klubbene våre. Det skal være trygt å sende ungene til aktivitet, og da må klubbene fortsette det gode arbeidet de har lagt ned allerede, sier Alf Hansen i NFF om hvorfor kursene nå blir innført.

- Nå har vi laget en lettfattelig brukerveiledning som tar deltageren gjennom hvert skritt, fortsetter han.

Praktisk info rundt kurset:

Det er klubbens ansvar at alle som spiller i 13-årsklassen og oppover har gjennomført fotballens koronavettkurs. Kompetansen blir registrert på fotball.no når personen har gjennomført kurset. NFF vil komme med ytterligere informasjon om hvordan klubbene skal forholde seg til å holde oversikt over kursgjennomføring. 

Spillere og støtteapparat kan gjerne samles for å ta kurset, men den enkelte må være innlogget med sin unike Min idrett-bruker for å få registrert gjennomført kurs.

Alle må ha fødselsnummer (11 siffer) klar før oppretting av Min idrett-bruker. Man må også ha klar en e-postadresse og et mobilnummer (kan være foreldre/foresattes).

Klikk her for en lettfattelig brukervennlig

Kurset kan tas på både PC og mobiltelefon. Kurset er fullført når kursprøven er bestått.

Lykke til.