Fair Play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Vi i Sandar Idrettslag og fotballstyret legger stor vekt på dette under vårt arbeid. 

Har du lagt merke til vårt Fair Play-arbeid?

  • Vi har alltid en kampvert til stede på alle kamper
  • Alltid Fair Play-hilsen før og etter kampen
  • Fair Play-møte før kampen, slik at kampen blir spilt under trygge rammer.
  • Stort og tydelig banner på Vesterøya Idrettspark
  • Samtlige av våres lag benytter regnbuefarget kapteinsbind - "Fotball for alle" 
  • Vi har en Fair Play ansvarlig som sikrer at arbeidet rundt våre verdier og Fair Play opprettholdes både på og utenfor banen. 

Fair Play

Ansvar - Vi bidrar til å skape et positivt miljø og fotballglede
Respekt - Vi viser god sportshånd og Fair Play i alle sammenhenger
Disiplin - Vi lytter, er forberedt og gir alt på treninger
Toleranse - Vi viser respekt, lojalitet og kjærlighet.

Med disse verdiene lagt til grunn skal Sandar Idrettslag være et godt og trygt sted for barn og unge og drive med sosial idrett. Vi ønsker å legge til rette for at alle barn og unge uansett kjønn, nasjonalitet, religion og bakgrunn skal få lov til å drive med idrett. Derfor tilpasser vi oss etter familien og barnas bakgrunn og legger til rette for best mulig løsning. 

Ønsker du å starte med idrett, men føler vanskeligheter med å starte?
Ta kontakt med oss, så hjelper vi til med å finne den beste løsningen for deg.

Følg oss gjerne på FaceBook - Sandar IL