Entreprenør Arne Rød har nå fullført prosjektet med asfaltering av sydelig del av parkeringsplass Vesterøya Idrettspark samt området foran klubbhuset. Det er nå 120 oppmerkede parkeringsplasser, 2 store MC parkeringer samt 2 plasser til parkering buss. Totalt er det nå ca 300 parkeringsplasser Vesterøya Idrettspark. 

I tillegg til asfalteringsprosjektet er følgende arbeider utført

  • Ryddet i trær i skråning mot vest, trær som var i ferd med å falle ned på parkeringsplassen. 
  • Hevet området mellom klubbhuset og øvre kunstgressbane, lagt kantsten og klargjort for langsgående nett. Dette tiltaket er del av prosjekt for å sikre oppsamling av gummigranulat.
  • Laget en ny tribunerad ved beach anlegget slik at det nå er totalt 3 rader. 

Se bilder fra prosjektet og sluttresultater nedenfor. Tusen takk til firma Arne Rød for vel utførte arbeider med hjelp av underleverandører som Nøtterøy Asfalt. 

Parkering Vesterøya Idrettspark sett fra syd

Parkering sett fra syd, adkomst Sandarhallen

MC parkering Vesterøya Idrettspark

MC parkering Vesterøya Idrettspark

Asfaltering område foran klubbhuset Vesterøya Idrettspark

Heving og asfaltering av område mellom klubbhus og kunstgressbane, tiltak for gummigranulat. Fundament til nye stolper klargjort og det vil bli satt opp nett på hele kortsiden. 

3 tribunerad ved beachanlegg Vesterøya Idrettspark

3. tribunerad ved beachanlegg Vesterøya Idrettspark

Foto: Atle Svanåsbakken