Sandar Idrettslag ligger ikke på latsiden. Vi har søkt og fått tilskudd på kr 750 000 fra Thorbjørn Hansens stiftelsen på og kr 200 000  fra Sparebankstiftelsen DNB til etablering av beach baner og lavterske aktivitetspark. 

Kort om sandbaner/beach

  • to baner der det kan spilles håndball, fotball og volleyball
  • stein-tribune med trapp i midten i skråning mot Sandarhallen
  • sikkerhetsnett bak og mot fotballbanen
  • dommerbord i stein
  • etableres i nordenden av gressbanen (foran Sandarhallen)

Kort om lavterskel treningspark

  • ute treningsapparater for personer i alle aldre som har lyst på fysisk aktivitet.
  • bruker kroppsvekt som belastning og man skal ha mulighet til å trene hele kroppen og alle kjernemuskler.
  • bygges i sydenden av Kunstgressbane B - mot akebakkene, se skissen nedenfor for plassering
  • utjevning/planering av akebake i syd samt overgang for lysløype mot jordet. 

Det har vært gjennomført en rettet konkurranse om grunnarbeidene. Vi takker tilbyderne Arne Rød og Fon Anlegg for to gode tilbud. Det ble Arne Rød som vant konkurransen med knapp margin. 

For tiden foregår det arbeid med å velge leverandør(er) av utstyr til aktivitetsparken. 

Målet er at begge anlegg skal være ferdig før vinteren.

 

Plantegning beach