Det foregår som kjent anleggsarbeider i Industriveien og Husebygrenda i forbindelse med ny gang- og sykkelvei. Til helgen er det Fjordcup og i den anledning har Sandar Idrettslag (medarrangør Fjordcup) i samarbeid med Sandefjord kommune blitt enige om endring av trafikkmønster i Industriveien der nordre del blir enveiskjørt fra nord mot syd på strekningen fra Vesterøyveien til Vindalveien, altså ikke lysregulering som i dag. Se vedlagt skisse.

Selve endringen vil bli gjennomført på dagen 26. mai og vil bli tilbakestilt til lysregulering mandag 27. mai. Alternative veier til byen Vesterøya Idrettspark, Vindal, Veraåsen og Asnes blir da Veløyveien.

ENVEISKJØRING: Kartet viser hvordan kjøremønstret blir fra fredag til mandag kommende helg.