Alle medlemmer, Sandar-venner og Vesterøyanere inviteres til bokbad i Sandarhallen lørdag 19. oktober klokken 14:00. 

Det blir også informasjon om opprettelsen av "Stiftelsen Gunnar Huseby". Forslaget til stiftelsen sier at eventuelt 50% av overskudd fra boksalget og ev. andre tiltak går til Sandar ILs hovedlag.

Vi håper å se mange i Sandarhallen den lørdagen.

For Sandar Idrettslag
Med vennlig hilsen
Helge Krossøy
styrets leder

gunnar huseby