Gunnar Huseby har vært Sandar-gutt siden han var en liten pjokk. Gunnar har innehatt mange verv opp gjennom årene. Mest kjent er han nok som oppmann og primus motor for A-laget i fotball gjennom mange år. Huseby gård ble brukt både til treninger og festlige lag i sin tid, lenge før etableringen av Vesterøya Idrettspark (Kariåsen). Gunnar hadde også en nøkkelrolle i arbeidet med etablering av Vesterøya Idrettspark. Han kjente alle grunneiere på Vesterøya og jobbet tett med en annen stor skikkelse i Sandefjord, Geir Ustgård, den gang kommuneadvokat, for å sikre nødvendig grunnerverv. Sp-politikeren Gunnar Huseby sørget også for, gjennom det som kan kalles en skikkelig hestehandel, at det ble vedtatt å etablere en grusbane på Kariåsen på slutten av 80-tallet. 

Gunnar Huseby har vært en ekte ildsjel som gjennom et langt liv har jobbet hardt for Sandar Idrettslags ve og vel. Hans aller siste ønske “Like kjært som blomster er en minnegave til Sandar IL” understreker nettopp det. 

Gunnars Husebys siste prosjekt, boken om hans liv: “Gutten som fant livets eventyr”, ble en god og morsom fortelling om Gunnars liv. For de av dere som ikke har lest den, men vil bli litt mer kjent med Gunnar og mye historie fra Sandar og Vesterøya så er det ikke for sent. Det er lystig lesning og anbefales absolutt. Æresmedlemmet Gunnar Huseby valgte i sitt 88 år å opprette en stiftelse der 50% av overskuddet fra boksalget skal tilfalle Sandar Idrettslag. 

Jeg vil også personlig takke Gunnar for hyggelige stunder, gode samtaler og morsomme historier. Gode minner har vi fra alle årene Gunnar solgte juletrær på Huseby gård, kortreiste juletrær er bare kos. Og det var ikke bare å hente juletre med barna, men det inkluderte også kaffebesøk i stua med småkaker og gode historier. Det er gode minner det, for både store og små. 

Gunnar fikk sølvmerket i 1974 og ble æresmedlem i Sandar IL fra 2016. Han satt 12 år i hovedstyret, var trener/oppmann i senior- og juniorklassene i minst like mange år. Betydelig innsats som lagbygger og miljøfaktor og satte Sandar Idrettslag på kartet. Gunnar var med allerede under byggingen av Sandarbanen på Vestre Rød i 1950 – 51 med egen hest. Og var som sagt en aktiv pådriver i flyttingen til Vesterøya Idrettspark.

Våre varmeste tanker går til Aud, Rune, Audgunn, Lill-Guro, Frøydis og deres nærmeste familie. Tusen takk for alt Gunnar og hele familien Huseby har bidratt med for Sandar Idrettslag, fellesskapet og Vesterøya. Takk for alle gode historier og minner!

For Sandar Idrettslag
Helge Krossøy
styreleder