Det innkalles herved til årsmøte i Sandar Idrettslag

  • tid: torsdag 14. mars kl. 19 
  • sted: klubbhuset i Vesterøya Idrettspark

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet er Sandars øverste organ og er følgelig årets viktigste arena for oss med hjerte i idrettslaget og Vesterøya. Håper å se flest mulig den kvelden. Det blir servert snitter og tilbehør. Vel møtt!


For Sandar Idrettslag
Med vennlig hilsen
Helge Krossøy
styrets leder
91 84 99 74