Det innkalles herved til årsmøte i Sandar Idrettslag

  • tid: torsdag 14. mars kl. 19 
  • sted: Vesterøya Idrettspark, kafeteria Sandarhallen

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, gjerne før slik at styret får gjort sin eventuelle behandling av forslaget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet er Sandars øverste organ og er følgelig årets viktigste arena for oss med hjerte i idrettslaget og Vesterøya. 

Vel møtt!


For styret i Sandar Idrettslag
Vennlig hilsen
Helge Krossøy
styrets leder
91 84 99 74