Oppstart Foreldre og barn parti 1 er mandag 21. august fra 17-18 på Vesterøy skole. 

Oppstart av barneidretten blir tirsdag 22. august 2023 i gymsalen på Vesterøy skole. Påmelding sendes på e-post til Bente Hem, bentehem(at)online.no. 

  • 17-17:45 for 5-åringene
  • 18-18:45 for skolepartiet

Sandar Idrettslag barneidrett og foreldre og barn