Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i OK Bingo som hvert år gir tilbake til den lokale idretten. Husk at hvis du spiller lokalt er du også med å støtte lokale lag og foreninger i Norge, det setter vi stor pris på. Hvert år deler OK Bingo ut omtrent 40 millioner kroner til diverse lag og foreninger. 

OK Bingo støtter idretten