Sandar IL 90 år 24.09.21

Sandar IL har lagt et begivenhetsrikt tiår bak seg selv om det siste halvannet året har vært krevende med sterkt redusert aktivitet og to avlyste Sandarcup'er. Høydepunktet er uten tvil Sandarhallen som stod ferdig januar 2018. 

Sandar Idrettslag er godt rustet for fortsette den positive utviklingen det neste tiåret frem til 100 års jubileum i 2031. Sandar IL er fortsatt drevet på frivillig basis der overskuddet går til videreutvikling av anlegg og sportslige tilbud. Vi har mange ildsjeler i laget og vi har god tro på at denne driftsmodellen kan videreføres i mange år ennå.

Idrettslaget gjøre en viktig jobb for fellesskapet gjennom å utvikle og ta vare på Vesterøya Idrettspark, lysløyper og skiløyper om vinteren. Vi har også mange organiserte tilbud for alle aldere og mange interesser.

  • Barneidrett/allidrett med tilbud fra 3 - 5 åringer (Foreldre og barn) og idrettsskole for 5 - 8 åringene. En fin måte å bli kjent med mange idretter. 
  • Fotball for barn fra 6 år til menn 60+ som også trener 2 ganger i uken.
  • Håndball for jenter og gutter i alle aldere og med seniorlag på damesiden. 
  • Kampsport er et nytt tilbud som er etablert siste tiår. Gruppen er nå godt igang etter stopp i koronatiden.  Her har vi godt skolerte trenere og utøvere innenfor både taekwondo og Ju Jitsu. Det blir spennende å følge denne gruppen det neste tiåret. 
  • Hopp & ski - gruppen er liten etter noen dårlige vintere, men vi har en hopper på nasjonalt nivå i Brage Stensland-Larsen. 
  • Seniorgruppen har vært en aktiv gruppe siste tiår med blant annet ansvar for Vesterøya Budstikke. Aktiviteten har også ligget litt nede i denne gruppen under koronapandemien, men møter og aktiviteter er nå igang igjen. 
  • Sandarcupen er idrettslagets x-faktor og har stor betydning langt utover byens grenser, både for idretten, næringsliv og kommune. Planleggingen av Sandarcupen 12. - 14. august 2022 er godt i gang og vi håper og tror det blir en fantastisk opplevelse for oss alle. 

Ønsker alle Sandar-medlemmer og Sandar-venner en riktig fin jubileumshelg og håper vi er mange som kan møtes, når tidspunktet blir riktig, til en skikkelig jubiluemsfest! Benytter også anledningen til å takke alle ildsjeler som har lagt ned og legger ned uttallige timer i frivillig innsats for Sandar IL og fellesskapet. 

For styret i Sandar Idrettslag
Vennlig hilsen
Helge Krossøy
styrets leder

Åpning Sandarhallen 2018 - foto Linda Hansen SB

Foto: Linda Hansen, SB, tatt under åpningen av Sandarhallen i 2018.