Sandar Idrettslag vil kunne gjøre nye tiltak på kort varsel. Denne artikkelen vil alltid bli oppdatert med de siste nyheter og tiltak som iverksettes. 

27. mai - ingen sosiale samlinger i Sandar regi før sommeren

Styret har besluttet at Sandar Idrettslag ikke åpner våre lokaler og fasiliteter for sosiale arrangement (avslutninger, lagssamlinger, utlån av griller, etc.) på denne siden av sommeren. Årsaken er fortsatt fokus på smittevern der vi kan. 

25. mai - Sandarhallen åpner to dager i uken

Mandag og torsdager vil Sandar håndball trene i Sandarhallen. Kun bruk av aktivitetsflater, garderober og toaletter er stengt. Utover det holdes Sandarhallen og klubbhuset fortsatt stengt. Det vil bli vasket grundig mellom hver trening, i tillegg har vi tre dager i mellom slik at eventuelt virus ville dø ut mellom treningsdagene. 

14. mai - fem enkle smittevernråd

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

 1. Hold avstand – 1 meter 
 2. Vask hender før og etter trening
 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
 4. Syk? Bli hjemme
 5. Bruk egen drikkeflaske

- Disse fem smittevernrådene er enkle, men likevel enormt viktige!

22.april - starter frivillig trening

Fotballstyret i samråd med trenerne har besluttet å starte opp frivillig trening/aktivitet fra mandag 27. april. Dette er ikke vanlige treninger som dere kan lese om her og det understrekes at dette er et frivillig tilbud. Les fotballens koronavettregler her

Håndball kan som kjent ikke spilles da det ikke er tillatt å ta på ball. Håndballen kan således starte opp frivillig aktivitet/trening med grunntrening - løping og styrke. Dette blir også koordinert mellom håndballstyret og trenerne. 

Budo er en nærkampsport og er stoppet på ubestemt tid. Her blir det egentrening med digital veiledning fra trenerne. Følg med på sosiale medier. 

2. april - ikke aktuelt med organisert aktivitet før påske

Folkehelseinstiuttet kom i går sammen med Norges Idrettsforbund med oppdatert retningslinjer og det åpnes opp for organisert idrett rundt om i landet, dersom gruppene som trener begrenses til fem personer og deltakerne holder to meters avstand.

Sandar Idrettslag vil avvente tydelige retningslinjer fra særforbund og kommunen. Videre må gruppestyrene går i dialog med trenerne for å gjøre en vurdering av hvordan og når det kan være aktuelt å starte opp med organisert aktivitet. 

I mellomtiden er Vesterøya Idrettspark er åpen for uorganisert trening i grupper av maksimalt 5 personer og to meters avstand mellom personene. 

17. mars - Minner om at Vesterøya Idrettspark er stengt for organisert aktivitet

Sandefjord kommune har i dag satt opp plakater om at idrettsanlegget er stengt for organisert aktivitet.Vi ber alle om Folkehelseinstitutets anbefalinger for lek og aktivitet. Utdrag nedenfor som er relevant for aktiviteter i Vesterøya Idrettspark:

"Lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære, men når skolen er stengt over lengre tid for å hindre smittespredning, bør ikke barn og ungdom samles i større grupper. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut ifra punktene nedenfor: 

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer)
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs
 • Begrense overnattingsbesøk
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer"

12. mars kl. 12:00 SANDAR IDRETTSLAG STOPPER ALL AKTIVITET

Tiltak pr. 12. mars 2020 kl. 11:00 - SANDARHALLEN STENGES FRA NÅ

 • Sandarhallen stenges fra nå kl. 11:00 og på ubestemt tid. Sandar Idrettslag følger samme praksis som de kommunale idrettshaller som er besluttet stengt av kommuneoverlegen. 

Tiltak korona virus pr. 11. mars 2020

 • Håndballkamper avlyst, Norges Håndballforbund har vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. 
 • Håndball- og fotballkamper i Sandarhallen er avlyst fra og med torsdag 12. mars.
 • Økt renhold i Sandarhallen og klubbhus med vask og desinfisering av alle dørhåndtak, lysbrytere og alle berøringspunkter på toalettene 3 ganger i uken. 
 • Antibac og informasjonsplakater i Sandarhallen plassert rundt om på strategiske steder i Sandarhallen.
 • Sandar Budosenter som driver en sport med utstrakt nærkontakt har innført stopp av alle treninger inntil videre ut fra et føre var prinsipp. 
 • Avlyser treningsleire i Vesterøya Idrettspark. 3 treningsleire fra Oslo-lag som skulle vært avholdt med kost og losji i Vesterøya Idrettspark i uke 12, 13 og 14 er avlyst. Alle lag får tilbake sine utlegg og ønskes velkommen på et senere tidspunkt. 
 • Årsmøte neste torsdag 19. mars planlegges gjennomført, men med færre deltakere enn tidligere år. Seniorgruppa har oppfordret sine medlemmer til å holde seg hjemme denne gang. Vi trenger et beslutningsdyktig årsmøte, men ikke så mye mer. Ingen kontroversielle saker til behandling. 
 • Treninger vil foregå som oppsatt foreløpig, men vi oppfordrer kun utøvere og trenere til å møte opp i Sandarhallen.
 • Vi anmoder om at lag ikke benytter garderober, men kommer ferdig skiftet og dusjer hjemme.
 • Fellesmøter, foreldremøter og andre arrangement avlyses inntil videre.
 • Foreldre/foresatte må ta ansvar for å holde barna borte fra aktivitet med påstartet sykdom/influensa eller ved mistanke om smitte i nære relasjoner. 
 • Foreldre/foresatte tar ansvar for å lære opp sine barn i god hygiene, håndvask, ikke håndhilse, ikke drikke av andres flasker, etc. Dvs. alle gode råd som kommer rundt korona viruset. 

Kontakt ved spørsmål
For ytterligere spørsmål om korona virus kan dere sende e-post til "post (at) sandaril.no", eventuelt ta kontakt med styrets leder eller leder av våre enkelte grupper. 

Relevante nettsider for mer informasjon

korona virus