Etter 15 år med dugnadsdrift tar Sandar Idrettslag og Sandarcupen steget med å ansette en daglig leder på fulltid og en driftsansvarlig for våre anlegg på 50% stilling. Dette er første steg inn i en organisering og drift av idrettslaget og Sandarcupen de neste 10-15 årene. 

Sandar Idrettslag kunne ikke fått en bedre duo og løsning enn det vi nå har fått i Simen Hem som daglig leder og Torkild Myhre som driftsansvarlig Sandarhallen og Vesterøya Idrettspark. Begge er født med Sandarblod i årene, og de er kunnskapsrike, og har vist seg som arbeidsomme og kreative, her er det bare å glede seg.

Styret var enstemmig i innstilling av Torkild Myhre for 50% stilling anleggsdrift Vesterøya Idrettspark og Sandarhallen. Styret kunne ikke se noen med bedre kvalifikasjoner. Torkild har 10 års erfaring fra Sandefjord Fotball i tilsvarende stilling. I tillegg har Torkild meget god kunnskap om anleggene i Vesterøya Idrettspark gjennom uttalige år som frivillig drifter av anlegg og Sandarhallen. Så når Torkild var topp motivert for stilingen var styrets innstilling klar.

Sandar Idrettslag gikk som kjent ut å søkte etter en daglig leder. Det kom inn flere godt kvalifiserte søkere, også flere "interne" søkere, noe som er godt å vite og at vi er en attraktiv klubb og arbeidsplass. Etter intervjuer og evaluering var det en enstemmig rekrutteringsgruppe som innstilte på Simen som nummer 1 for daglig leder jobben. 

  • Simen kjenner klubben fra innsiden, helt fra barnsbein og opp til styreverv i fotballen og hovedstyret de siste årene. 
  • Simen har et brennende hjerte for Sandar IL og har utvist enorm motivasjon for jobben og ser på stillingen som et spennende steg i hans karriere innenfor idretten. 
  • Simen har relevant utdanning innenfor idrett og administrasjon og har jobbet 5 år i Sandefjord Fotball. 
  • Simen har forståelse for viktigheten av dugnadsmodellen som har vært suksessen til Sandar de siste 15 årene og vil fortsette å kommunisere de samme verdiene. 
  • Simen er en flott representant for fremtidens generasjon i Sandar Idrettslag. Dette er et moment som har veid tungt i vår evaluering. Vi har et erfarent styre med mange seniorer og følgelig en fordel med yngre generasjoner i administrasjonen av idrettslaget.

Sandar Idrettslag retter en stor takk til Sandefjord Fotball for deres profesjonelle håndtering av prosessen. Simen og Torkild har begge bygget stor kunnskap og erfaring som de nå tar med seg inn i sine nye roller i Sandar. Vi er ydmyke og forstår at vi nå har gitt SF en utfordring når de nå mister to kjerneressurser i Torkild og Simen til Sandar. Men vi vet også at begge fortsatt vil stille opp for SF på frivillig basis i fremtiden. Det og litt til kan dere lese om på Sandefjord Fotballs nettsider. 

For styret i Sandar Idrettslag
Helge Krossøy
styrets leder