• Aktiviteter for barn og voksne, ute og inne
  • Salgsboder
  • Kiosk
  • Fotballkamp

Vi håper alle foreninger på Vesterøya ønsker å delta. Sandar IL tar på oss ansvaret med å koordinere og planlegge arrangementet.

Registrert din forening her.

Vel møtt til en hyggelig dag på Kariåsen!