Barneidretten er delt i et høst og et vinter/vår semester, med oppstart ca. 1-2 uker etter skolestart. Semesteret varer ca 14-15 uker. 
Gruppen møter hver tirsdag på Vesterøy Skole, eller andre steder på vesterøya etter avtale. 

For de yngste har vi tilbudet om motorisk trening til musikk, gjerne sammen med far/mor.

Oppdatering vinter/vår-semester 2024:

  • Barneidretten trener tirsdager i to puljer fra 17:00 - 17:45 og 18:00 - 18:45 på Vesterøy Skole
  • Foreldre og barn vil dette semesteret bestå av én torsdagsgruppe som trener på Vesterøy Skole fra 17:00 - 18:00 (Ansvarlig: Nina Kettilsen Horntvedt).
    • Dersom det ikke passer på torsdager er vi åpne for muligheten til å bli med barneidrett på tirsdager dette halvåret - Avtal nærmere med klubbens daglig leder, Simen Hem

Kontakpersoner: 

  • Barneidrett, kontakt Bente Hem, 41241977, bentehem(at)online.no.
  • Foreldre og barn, kontakt daglig leder - Simen Hem, mob: 45800946 eller simen@sandaril.no